การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11758 20.02.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 577,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11757 20.02.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,232,640.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11756 20.02.2015  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,848,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11755 20.02.2015  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2558 97,901.70 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11754 20.02.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2558 655,188.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11753 20.02.2015  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2558 361,930.14 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11752 20.02.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2558 1,021,594.86 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11751 20.02.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 51/2558 ง.2 1,990,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11750 20.02.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 50/2558 ง.2 3,184,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11749 20.02.2015  บริษัท อาร์.เอ.คอน จำกัด  ซ่อมฟื้นฟู 67/2558 1,944,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11748 19.02.2015  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  ถ.ยกระดับสายคลองเกาะผี 15,018,053.94 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11747 19.02.2015  หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง  ถ.สายแยกทางหลวง 150/2555 13,947,684.28 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11746 19.02.2015  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2557 201,015.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11745 18.02.2015  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 48/2558 ง.1 1,611,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11744 17.02.2015  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 76/2558 1,920,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11743 16.02.2015  หจก.โชคชัยการโยธา  ถ.สายแยกทล.34 182/2557 41,688,514.56 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11742 16.02.2015  บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด  ถ.สายปท.3009 54/2558 4,035,000.00 ตรวจสอบ -
11740 16.02.2015  บริษัท ปทุมโคลด์ รีไซเคิ้ล จำกัด  ถ.สายปท.3032 53/2558 3,847,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11739 16.02.2015  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ค่าจ้างล่วงหน้า ส.3/2558 150,618.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11738 16.02.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ค่าจ้างล่วงหน้า ส.3/2558 1,007,982.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11737 16.02.2015  บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด  สะพานข้ามลำน้ำมูล 128/2557 2,128,176.87 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11736 16.02.2015  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 80/2558 2,415,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11735 13.02.2015  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  จ้างที่ปรึกษางวด 1 ส. 4/2558 119,437.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11734 13.02.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  จ้างที่ปรึกษางวด 1 ส. 4/2558 358,312.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11733 13.02.2015  หจก.อึ้งแซเฮง  ถ.สายศก.4001 99/2557 728,886.23 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11732 13.02.2015  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ค่าจ้างล่วงหน้า ส. 8/2558 600,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11731 13.02.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ค่าจ้างล่วงหน้า ส. 8/2558 600,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11730 12.02.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 167/2554 395,770.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11729 12.02.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 51/2558 ง.1 1,492,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11728 12.02.2015  บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายฉ.ผังเมืองรวม 208/2557 9,630,943.62 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |