การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
12266 08.06.2015  บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด  ซ่อมฟื้นฟู 91/2558 1,794,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12265 08.06.2015  หจก.วาริชก่อสร้าง  สะพานข้ามลำน้ำอูน 94/2558 6,960,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12264 05.06.2015  บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2558 146,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12263 05.06.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2558 1,653,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12262 05.06.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 1,496,662.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12261 05.06.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2558 1,800,810.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12260 05.06.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 199/2557 506,286.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12259 05.06.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 199/2557 506,286.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12258 05.06.2015  กิจการร่วมค้า ที บี เอส  ทางต่างระดับ 111/2556 9,268,861.85 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12257 05.06.2015  หจก.นภาก่อสร้าง  ถ.สายเชี่อมจ.3 170/2556 27,998,383.22 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12256 05.06.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 150//2557 589,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12255 05.06.2015  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 132/2558 ง.2 2,160,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12254 05.06.2015  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  สะพานข้ามลำเหมืองเจ้าฟ้า 8,278,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12253 05.06.2015  หจก.อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง  ถ.สายทางเข้าน้ำตก 147/2558 13,605,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12252 05.06.2015  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 65/2558 882,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12251 05.06.2015  หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ถ.สายแยกทล.1013 109/2556 16,903,059.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12250 05.06.2015  หจก.นวรรณ  สะพานข้ามคลองตาหลัง 57/2557 8,672,737.92 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12249 05.06.2015  หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น  ถ.สายพบ.4021 66/2558 16,900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12248 05.06.2015  หจก.ซีบี คอน  ซ่อมฟื้นฟู 129/2557 770,832.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12247 03.06.2015  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2557 149,200.00 ตรวจสอบ -
12246 02.06.2015  หจก.รัตนานุพัชร  ถ.สายแยกทล.108 177/2557 14,729,875.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12245 02.06.2015  บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชัน จำกัด  ถ.สายแยกทล.33 163/2558 5,250,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12244 02.06.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เบิกล่วงหน้า ส.198/2558 1,200,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12243 02.06.2015  บริษัท ชัยนันท์วัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษก 201/2555 13,606,938.53 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12242 02.06.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 41/2558 617,120.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12241 02.06.2015  บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  ถ.สายทางเข้าพุทธเศษฐศาสตร์ 9,282,017.42 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12240 29.05.2015  กิจการร่วมค้า แพร่วิศวกรรม และ เอกชัยอุบล (2523)  สะพานข้ามทางรถไฟ 184/2558 19,786,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12239 29.05.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  สาย ค.ผังเมืองรวมนครสวรรค์ 337,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12238 29.05.2015  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2557 98,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12237 29.05.2015  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-5 ส.4/2557 148,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |