การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
17853 06.02.2018  บริษัท สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 18/2561 ง.2 510,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17852 06.02.2018  กิจการร่วมค้า ทีพี  โครงการขยายถ.ราชพฤกษ์ 167/2560 22,778,698.56 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17851 06.02.2018  บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน)  ถ.สายแยก ทล.1009 108/2559 15,843,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17850 06.02.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง  สะพานข้ามห้วยน้ำใส 163/2559 8,795,450.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17849 05.02.2018  บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์  เงินประกันผลงาน ส.สกส.23/59 750,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17848 05.02.2018  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.สกส.23/59 801,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17847 05.02.2018  บริษัท แพลนโปร จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.สกส.23/59 414,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17846 05.02.2018  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.สกส.23/59 3,534,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17845 05.02.2018  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-39 ส.2/60 1,557,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17844 02.02.2018  บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด  ถ.สายแยก ทล.348 91/2561 20,475,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17843 02.02.2018  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2559 ง.19 169,249.28 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17842 02.02.2018  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2559 ง.19 211,561.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17841 02.02.2018  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2559 ง.19 253,873.92 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17840 02.02.2018  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2559 ง.19 1,480,931.20 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17839 02.02.2018  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2559 ง.19 295,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17838 02.02.2018  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2559 ง.19 203,481.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17837 02.02.2018  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2559 ง.19 108,523.52 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17836 02.02.2018  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2559 ง.19 94,958.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17835 02.02.2018  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2559 ง.19 949,580.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17834 02.02.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง  อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 205/2559 ง.6 28,217,694.14 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17833 02.02.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ  สะพานข้ามคลองพระปรง 70/2561 3,814,499.85 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17832 02.02.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 75/2561 6,503,820.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17831 02.02.2018  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2561 ง.2 2,392,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17830 02.02.2018  บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด  บำรุงรักษาระบบ 8/2561 ง.2 1,013,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17829 02.02.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง  ถ.สายบ้านคลองโคน 149/2559 ง.11 10,842,769.62 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17828 01.02.2018  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 182/2560 ง.3 828,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17827 01.02.2018  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 124/2560 ง.2 613,476.58 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17826 01.02.2018  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2561 3,456,330.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17825 01.02.2018  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เงินประกันผลงาน ง.1/4 ส.70/60 300,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17824 01.02.2018  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2561 ง.2 510,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 |