การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11100 09.09.2014  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ถ.หนองกระเสริม ชลบุรี 67/2555 606,408.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11099 09.09.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ถ.หนองกระเสริม ชลบุรี 67/2555 606,408.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11098 09.09.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ถ.หนองกระเสริม ชลบุรี 67/2555 1,212,817.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11097 09.09.2014  หจก.ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี  ถ.เลียบชายฝั่งทะเล 212/2555 2,796,876.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11096 09.09.2014  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ปรึกษาโครงการ 31/2557 768,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11095 09.09.2014  หจก.สามเพชร  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน135/2557 3,900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11094 08.09.2014  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2557 1,037,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11093 08.09.2014  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2557 168,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11092 08.09.2014  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2557 1,518,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11091 08.09.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 270,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11090 08.09.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11089 08.09.2014  หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง  ถ.สายแยกทล.1150 81/2556 3,334,744.22 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11088 08.09.2014  กิจการร่วมค้า ทิพากร - บางแสน  สะพานข้ามทางรถไฟ 221/2555 43,310,355.58 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11087 05.09.2014  หจก.วาริชก่อสร้าง  สะพานข้ามห้วยหลวง 116/2557 5,400,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11086 05.09.2014  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  สะพามข้ามแม่น้ำกก 120/2556 10,094,319.14 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11085 05.09.2014  บริษัททีม คอนสตรัคชั่น แม  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 181,996.47 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11084 05.09.2014  บริษัท ทีม คอนสตัคชั่น แม  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 181,996.47 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11083 05.09.2014  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 222,440.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11082 05.09.2014  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 222,440.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11081 05.09.2014  บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด  สะพานข้ามคลองระบายน้ำ 144/2556 7,689,994.01 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11080 05.09.2014  บริษัท แสงชัยโชค จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำน้อย 46/2556 10,462,188.63 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11079 05.09.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2557 600,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11078 05.09.2014  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ถ.สายจ.3 ตอนที่4 108/2555 122,850.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11077 05.09.2014  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ถ.สายจ.3 ตอนที่4 108/2555 286,650.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11076 05.09.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ถ.สายง.ผังเมืองกระทุ่มแบน 102,060.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11075 05.09.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ถ.สายง.ผังเมืองกระทุ่มแบน 255,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11074 05.09.2014  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ถ.สายง.ผังเมืองกระทุ่มแบน 663,390.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11073 05.09.2014  กิจการร่วมค้า ITD-SMCC Joint Venture  สะพานข้ามแม่นำเจ้าพระยา42/2555 35,985,003.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11072 05.09.2014  หจก.นายโค้งก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำนครนายก139/2556 5,855,511.58 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11071 05.09.2014  หจก.โชคชัยการโยธา  สะพานข้ามลำพระเพลิง 148/2556 4,167,406.04 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |