การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11220 25.09.2014  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2557 1,440,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11219 25.09.2014  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2557 288,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11218 25.09.2014  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2557 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11217 25.09.2014  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2557 288,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11216 25.09.2014  บริษัท เซเว่น แอสโซซิแอด คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2557 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11215 25.09.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 14/2557 504,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11214 25.09.2014  บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยีแอนด์เอ็นจีเนียริ่งคอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 14/2557 144,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11213 25.09.2014  บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2557 174,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11212 25.09.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2557 2,345,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11211 25.09.2014  บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2557 378,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11210 25.09.2014  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2557 882,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11209 25.09.2014  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2557 288,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11208 25.09.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2557 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11207 25.09.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2557 1,620,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11206 25.09.2014  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2557 648,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11204 25.09.2014  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2557 900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11203 24.09.2014  หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์  ถ.สายศก.5009 91/2556 15,871,732.46 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11202 24.09.2014  หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์  ถ.สายแยกทล.37 157/2555 21,491,913.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11201 24.09.2014  บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  ถ.ทางเข้ามหาวิชชาลัย 130/2557 2,400,000.15 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11200 24.09.2014  บริษัท มงคลลาภก่อสร้าง จำกัด  สะพานข้ามคลองชะอวด 187/2556 10,849,366.56 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11199 24.09.2014  กิจการร่วมค้า ซี พี  ถ.สายจ.3 ตอนที่4 218/2555 15,545,806.78 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11198 24.09.2014  กิจการร่วมค้า ทิพากร - อึ้งทงกี่  ถ.เชื่อมทล.1129 156/2554 38,283,688.70 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11197 24.09.2014  บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด  ทาสีแบร์ริเออร์ 142/2557 6,284,050.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11196 24.09.2014  หจก.บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 71/2557 9,760,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11195 24.09.2014  บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด  ปรับปรุงติดตั้ง 195/2557 1,443,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11194 24.09.2014  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่ปรึกษาโครงการ 91/2557 735,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11193 23.09.2014  บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด  ถ.สายปท.3015 118/2557 25,930,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11192 23.09.2014  หจก.เบญญวัฒน์  ทาสีแบร์ริเออร์ 165/2557 2,885,230.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11191 23.09.2014  บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด  เขื่อนป้องกันตลิ่ง 98/2557 8,460,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11190 23.09.2014  หจก.บาย แอนด์ เคลียร์  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 88/2557 9,469,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |