การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11037 28.08.2014  หจก.เซ่งฮวดโพนทอง  สะพานข้ามลำห้วยกุดจับ 78/2557 7,240,138.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11036 28.08.2014  หจก.นวรรณ  บูรณะถ.เชิงลาดสะพาน 102/2557 890,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11035 28.08.2014  บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2557 218,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11034 28.08.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2557 2,931,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11033 28.08.2014  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 166/2555 611,460.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11032 28.08.2014  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 166/2555 1,426,770.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11031 27.08.2014  บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 50/2557 12,300,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11030 27.08.2014  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สารสนเทศประจำกรม ง.5 54/2557 380,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11029 27.08.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2557 579,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11028 27.08.2014  บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-4 36/2555 308,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11027 26.08.2014  บริษัท ศิลาเพชร จำกัด  ถ.สายบร.3001 108/2557 21,840,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11026 26.08.2014  หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง (1984)  ถ.สายนม.3052 119/2557 11,950,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11025 26.08.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 97/2557 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11024 26.08.2014  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2554 66,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11023 26.08.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2554 446,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11022 26.08.2014  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2554 223,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11021 26.08.2014  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2554 223,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11020 26.08.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ - กาญจนา 13/2554 1,272,240.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11019 26.08.2014  บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด  สะพานต่างระดับ 140/2556 33,245,463.20 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11018 26.08.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ค่าควบคุมงาน ส.176/2555 441,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11017 26.08.2014  หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง  ถ.สายแยกทล.1150 81/2556 4,138,178.55 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11016 26.08.2014  บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.เลี่ยงเมือง 126/2554 15,452,955.85 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11015 26.08.2014  บริษัท อลงกตวัสดุภัณฑ์ จำกัด  ถ.เลียบชายฝั่งทะเล 176/2555 17,686,777.85 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11014 26.08.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ค่าควบคุมงาน ส.126/2554 31,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11013 26.08.2014  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ค่าควบคุมงาน ส.126/2554 332,723.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11012 26.08.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ค่าควบคุมงาน ส.126/2554 290,377.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11011 26.08.2014  บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ง.4 10/2557 594,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11010 26.08.2014  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ง.4 10/2557 396,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11009 26.08.2014  บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ง.3 10/2557 445,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11008 26.08.2014  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ง.3 10/2557 297,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |