การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
10234 18.02.2014  หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์  ถ.เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก 12,649,837.37 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10233 17.02.2014  บริษัท หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม. ก่อสร้าง จำกัด  ถ.สายแยก ทล.4046 จ.ตรัง 10,305,971.33 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10232 17.02.2014  บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด ( มหาชน )  ถ.สายก.จ.ภูเก็ต 184/2554 11,200,007.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10231 13.02.2014  บริษัท สแปน จำกัด  ถ.สายก.งวด3 43/2556 453,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10230 13.02.2014  บริษัท สแปน จำกัด  ถ.สายก.งวด2 43/2556 453,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10229 12.02.2014  หจก.สยามซีวิลซัพพลาย  สะพานข้ามแม่น้ำเลย 104/2554 10,494,694.47 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10228 12.02.2014  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  สะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อยงวด5 134,916.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10227 12.02.2014  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  สะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อยงวด4 134,916.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10226 11.02.2014  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงข่ายการขนส่ง 124/2556 898,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10225 11.02.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  เพิ่มประสิทธิภาพ 150/2556 600,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10224 07.02.2014  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  อุทกภัยเร่งด่วน 162/2555 796,338.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10223 11.02.2014  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายทล.9 นฐ3004 124/2554 30,817,957.03 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10222 10.02.2014  บริษัท แม็พ แอนด์ แพล็น จำกัด  ถ.สายนฐ.4006 งวดที่1 42/2556 363,992.94 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10221 10.02.2014  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ถ.สายนฐ.4006 งวดที่1 42/2556 444,880.26 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10220 10.02.2014  บริษัท แม็พ แอนด์ แพล็น จำกัด  ถ.สายนฐ.4006 งวดที่3 42/2556 181,996.47 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10219 10.02.2014  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ถ.สายนฐ.4006 งวดที่3 42/2556 222,440.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10218 10.02.2014  บริษัท แม็พ แอนด์ แพล็น จำกัด  ถ.สายนฐ.4006 งวดที่2 42/2556 181,996.47 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10217 10.02.2014  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ถ.สายนฐ.4006 งวดที่2 42/2556 222,440.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10216 07.02.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  พัฒนาและออกแบบการคาดคะเน 735,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10215 07.02.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  อุทกภัยเร่งด่วน 162/2555 2,602,422.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10214 07.02.2014  หจก.นภาก่อสร้าง  สายปท.3026แยกทล.305 202/2555 38,766,205.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10213 07.02.2014  บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด  สายนบ.1013แยกทล.9 211/2555 36,247,371.58 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10212 06.02.2014  หจก.อึ้งทงกี่  สายนฐ.3049แยกทล.346 207/2555 40,241,443.86 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10211 05.02.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  อุทกภัยเร่งด่วน 165/2555 2,643,174.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10210 29.01.2014  บริษัทวิชชากร จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา งวด20 463,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10209 04.02.2014  บ.พีเอ คอร์เปอเรชั่น ซิสเต็ม จก.  บำรุงรักษาคอมฯ 65/2556 901,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10208 04.02.2014  บ.สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จก.  ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 173/56 1,435,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10207 31.01.2014  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ถ.สายจ3 ตอนที่4 108/2555 122,850.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10206 31.01.2014  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ถ.สายจ3 ตอนที่4 108/2555 286,650.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10205 27.01.2014  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 77/2556 900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |