การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
16989 07.09.2017  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2560 ง.8 855,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16988 07.09.2017  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2560 ง.8 540,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16987 07.09.2017  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 87/2559 ง.10 1,125,691.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16986 07.09.2017  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 87/2559 ง.9 1,125,691.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16985 05.09.2017  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่ปรึกษาโครงการ 154/2560 ง.3 950,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16984 05.09.2017  บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด  ถนนสาย ฉ และ ค 183/2558 ง.8 37,865,157.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16983 05.09.2017  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2559 ง.14 64,361.52 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16982 05.09.2017  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2559 ง.14 80,451.91 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16981 05.09.2017  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2559 ง.14 96,542.29 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16980 05.09.2017  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2559 ง.14 563,163.34 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16979 05.09.2017  บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป 1994 จำกัด  สะพานลอยคนข้าม 191/2559 5,090,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16978 05.09.2017  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 119/2560 ง.6 2,000,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16977 04.09.2017  บริษัท เฟิร์สเทค ดีไซน์ จำกัด  ติดตั้งกล้องวงจร 180/2560 4,105,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16976 04.09.2017  บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2560 ง.7 486,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16975 04.09.2017  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2560 ง.7 729,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16974 04.09.2017  บริษัท วรรณเกษม คอนสตรัคชั่น จำกัด  สถานีตรวจสอบน้ำหนัก 97/2560 15,765,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16973 04.09.2017  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 166/2560 ง.3 600,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16972 01.09.2017  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 86/2560 ง.6 1,068,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16971 01.09.2017  บริษัท รัชรส จำกัด  ถ.สาย นบ.1020 24/2560 10,406,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16970 01.09.2017  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 77/2558 ง.26 207,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16969 01.09.2017  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายโค้งก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี ง.1 6,243,068.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16968 01.09.2017  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.24 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16967 01.09.2017  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.24 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16966 01.09.2017  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.23 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16965 01.09.2017  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.23 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16964 01.09.2017  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.22 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16963 01.09.2017  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.22 410,922.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16962 01.09.2017  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.21 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16961 01.09.2017  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.21 410,922.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16960 01.09.2017  บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2560 ง.8 270,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 |