การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
14313 11.07.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 64/2559 712,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14312 11.07.2016  บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด  สะพานข้ามคลองสันตะลุง 95/2559 3,596,545.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14311 08.07.2016  หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี  ซ่อมเครื่องจักรกล 15/2559 1,200,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14310 08.07.2016  บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ปรับปรุงกำแพงกันเสียง 68/2559 8,822,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14309 08.07.2016  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เงินประกันผลงาน ง.1-4 ส.205/58 108,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14308 08.07.2016  บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 125/2557 9,045,533.33 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14307 08.07.2016  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 59/2559 ง.4 653,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14306 08.07.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 43/2556 ง.20 453,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14305 08.07.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 43/2556 ง.19 453,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14304 08.07.2016  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 58/2559 483,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14303 08.07.2016  บริษัท นวต ซอฟท์เทค จำกัด  พัฒนาระบบบริหาร 193/2559 742,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14302 08.07.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 139/2559 ง.4 1,275,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14301 08.07.2016  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 61/2559 501,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14300 05.07.2016  บ.เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2559 ง.13 64,566.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14299 05.07.2016  บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2559 ง.13 1,835,433.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14298 05.07.2016  บ.เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2559 ง.11 25,826.70 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14297 05.07.2016  บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2559 ง.11 734,173.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14296 05.07.2016  บ.เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2559 ง.7 12,267.35 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14295 05.07.2016  บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2559 ง.7 348,732.65 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14294 07.07.2016  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2559 ง.2 266,040.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14293 07.07.2016  บริษัท เฟิร์สเทค ดีไซน์ จำกัด  ติดตั้งระบบสังเกตุการณ์ 7,970,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14292 06.07.2016  หจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป  ถ.สายแยกทล.33 134/2559 5,976,408.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14291 06.07.2016  บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด  ถ.สายสฎ.3062 128/2558 497,401.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14290 06.07.2016  บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 87/2558 5,113,737.16 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14289 06.07.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 198/2558 ง.4 162,500.00 อนุมัติ วางฎีกา
14288 05.07.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 173/2559 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14287 05.07.2016  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 142/2559 748,980.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14286 05.07.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 142/2559 2,558,520.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14283 04.07.2016  บริษัท เออีซี อินพราคอนเนค จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 132/2559 ง.4 450,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14282 04.07.2016  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 132/2559 ง.4 90,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |