การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11543 23.12.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ค่าคุมงาน ส.126/2554 66,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11542 23.12.2014  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ค่าคุมงาน ส.126/2554 708,378.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11541 23.12.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ค่าคุมงาน ส.126/2554 618,222.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11540 23.12.2014  หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ถ.สายแยกทล.1013 109/2556 8,110,094.33 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11539 22.12.2014  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 183/2557 740,880.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11538 22.12.2014  บริษัท ทีม คอนสตัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 183/2557 188,910.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11537 22.12.2014  บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด  ถ.สายกส.4073 113/2556 16,897,660.69 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11536 22.12.2014  บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายจ.และฉ. 87/2556 40,668,571.77 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11535 22.12.2014  หจก.สามเพชร  สะพานข้ามแม่น้ำยม 120/2557 6,823,771.62 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11534 22.12.2014  หจก.อาคเนย์รุ่งเรือง  ถ.สายนม.4006 22/2558 3,441,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11533 22.12.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 6/2557 120,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11532 22.12.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  เงินประกันผลงาน 6/2557 480,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11531 22.12.2014  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 8/2557 75,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11530 22.12.2014  บริษัท สแปน จำกัด  เงินประกันผลงาน 8/2557 675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11529 19.12.2014  บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำมูล 117/2555 9,013,421.52 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11528 19.12.2014  บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายนฐ.3004 185/2557 7,852,624.22 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11527 19.12.2014  บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด  ถ.สายแยกน้ำตกธารเสด็จ 72/2557 8,795,862.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11526 18.12.2014  หจก.สหสถาพรขนส่ง  ถ.สายนบ.1009 197/2557 3,962,201.43 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11525 18.12.2014  หจก.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง  ถ.สายก.ผังเมืองรวม 73/2557 11,431,633.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11524 18.12.2014  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 51,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11523 18.12.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 385,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11522 18.12.2014  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 77,040.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11521 18.12.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 821,760.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11520 18.12.2014  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,232,640.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11519 18.12.2014  บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด  ทางต่างระดับ 186/2556 9,598,512.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11518 18.12.2014  บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษก 201/2555 24,028,956.66 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11517 18.12.2014  บริษัท เวิร์ล บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด  ปรับปรุงทางและติดตั้ง 198/2557 4,180,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11516 17.12.2014  บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด  ถ.สายนบ4018 180/2557 6,953,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11515 16.12.2014  หจก.ยงยุทธกาฬสินธุ์  สะพานข้ามแม่น้ำลำปาว 59/2557 7,159,224.71 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11514 16.12.2014  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 163/2555 1,920,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |