การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
14101 03.06.2016  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  พัฒนาระบบบริหาร 151/2559 ง.3 1,282,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14100 03.06.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2558 ง.11 160,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14099 03.06.2016  บริษัท เอกชัยอุบล ( 2523 ) จำกัด  พัฒนาระบบบริหาร 259/2558 3,408,023.90 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14098 03.06.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2559 162,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14097 03.06.2016  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2559 378,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14096 03.06.2016  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  ที่ปรึกษาโครงการ 93/2559 ง.2 590,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14095 02.06.2016  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 132/2558 ง.8 1,890,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14094 02.06.2016  บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด  ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 9,460,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14093 02.06.2016  บริษัท สินศักดิ์ ไฮ-เทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ปรับปรุงระบบท่อลม 112/2559 3,855,457.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14092 02.06.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 78/2558 ง.12 324,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14091 02.06.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 78/2558 ง.11 324,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14090 02.06.2016  หจก.นภาก่อสร้าง  อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 169/2558 28,997,326.82 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14089 02.06.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายนฐ.3004 185/2557 18,577,828.58 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14088 01.06.2016  หจก.นภาก่อสร้าง  อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 186/2558 13,529,069.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14087 01.06.2016  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 25/2559 782,946.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14086 01.06.2016  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 25/2559 1,224,608.55 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14085 01.06.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 25/2559 1,003,777.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14084 01.06.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 25/2559 7,026,442.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14083 01.06.2016  บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2559 110,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14082 01.06.2016  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2559 519,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14081 01.06.2016  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 156/2559 ง.3 1,140,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14080 31.05.2016  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 59/2559 653,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14079 30.05.2016  บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด  ถ.สายแยกทล.7 182/2559 68,700,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14078 30.05.2016  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 58/2559 483,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14077 30.05.2016  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 239,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14076 30.05.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 317,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14075 30.05.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 188/2557 ง.17 230,157.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14074 30.05.2016  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 188/2557 ง.17 863,811.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14073 30.05.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 188/2557 ง.16 48,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14072 30.05.2016  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 188/2557 ง.16 179,118.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |