การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
15281 14.12.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2558 ง.16 160,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15280 14.12.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2558 ง.17 160,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15279 14.12.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2558 ง.16 139,635.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15278 14.12.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 ง.17 146,055.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15277 14.12.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 ง.16 146,055.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15276 13.12.2016  หจก.พัณกมล ก่อสร้าง  ถ.ลาดยางถ.ทล.2416 239/2559 942,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15275 13.12.2016  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 55/2559 ง.9 828,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15274 13.12.2016  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 55/2559 ง.9 1,242,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15273 13.12.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2559 ง.9 630,000.00 ตรวจสอบ -
15272 13.12.2016  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 19/2559 ง.6 2,696,625.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15271 13.12.2016  บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2559 ง.9 110,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15270 13.12.2016  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2559 ง.9 519,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15269 13.12.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายนบ.1020 25/2560 2,497,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15268 13.12.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 150/2557 ง.23 589,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15267 09.12.2016  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 174/2559 ง1-4 400,000.00 ตรวจสอบ -
15266 09.12.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-18 1,703,191.20 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15265 09.12.2016  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแต้นท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-16 60,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15264 09.12.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2560 ง.1 510,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15263 09.12.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 173/2559 ง.6 540,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15262 09.12.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายทางเข้าน้ำตก 119/2559 ง.2 22,248,528.59 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15261 09.12.2016  บริษัท เฟิร์สเทค ดีไซน์ จำกัด  ติดตั้งระบบสังเกตุการณ์22/2560 413,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15260 09.12.2016  บริษัท เฟิร์สเทค ดีไซน์ จำกัด  ติดตั้งระบบสังเกตุการณ์21/2560 808,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15259 09.12.2016  บริษัท เฟิร์สเทค ดีไซน์ จำกัด  ติดตั้งระบบสังเกตุการณ์20/2560 1,167,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15258 09.12.2016  บริษัท เฟิร์สเทค ดีไซน์ จำกัด  ติดตั้งระบบสังเกตุการณ์18/2560 980,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15257 09.12.2016  บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด  ปรับปรุงอุปกรณ์จราจร 13/2560 897,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15256 09.12.2016  บริษัท ปทุมโคลด์ รีไซเคิ้ล จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง 33/2560 3,919,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15255 09.12.2016  บริษัท กิตติสัมพันธ์ 2012 จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง 32/2560 4,200,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15254 09.12.2016  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 ง.16 118,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15253 09.12.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 ง.16 276,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15252 09.12.2016  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 ง.15 118,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |