การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
12424 03.07.2015  กิจการร่วมค้า ทิพากร บางแสน  สะพานข้ามทางรถไฟ 221/2555 54,767,327.93 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12421 03.07.2015  หจก.นภาก่อสร้าง  ถ.สายจ.3 วงแหวนตะวันตก170/2556 33,946,958.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12419 02.07.2015  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำกก 120/2556 8,566,942.62 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12418 02.07.2015  บริษัท นวต ซอฟท์เทค จำกัด  พัฒนาและปรับปรุง 135/2558 1,583,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12417 02.07.2015  หจก.โชคชัยการโยธา  สะพานข้ามลำพระเพลิง 148/2556 5,403,394.22 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12416 02.07.2015  บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 202/2557 3,450,273.41 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12415 02.07.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 77/2558 318,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12413 02.07.2015  บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 202/2557 3,450,273.41 ตรวจสอบ -
12412 01.07.2015  บริษัท ไทย เอ็ม เอ็ม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2558 567,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12411 01.07.2015  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ปรึกษาโครงการ 141/2556 675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12410 01.07.2015  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่ปรึกษาโครงการ 202/2558 642,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12409 30.06.2015  บริษัท เทสโก้ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2558 567,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12405 30.06.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 41/56 ง.20-21 1,350,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12404 30.06.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 39/2558 756,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12403 30.06.2015  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 28/2558 ง.6 342,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12402 30.06.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 28/2558 ง.6 1,938,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12401 29.06.2015  บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จก  ถ.สายง ไสวประชาราฎร์ 127/2557 16,043,710.33 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12399 29.06.2015  บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด  ถ.สายช่อง5 บ่อนไก่ 162/2558 43,935,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12398 29.06.2015  บริษัท ศิลาเพชร จำกัด  ถ.สายรย.2024 179/2558 13,545,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12397 29.06.2015  บริษัท สุขุมการโยธา จำกัด  ถ.สายทล.227 160/2557 13,395,414.16 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12396 29.06.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 50/2558 ง.6 1,592,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12395 29.06.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 51/2558 995,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12394 29.06.2015  บริษัท ชัยนันทร์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ ระยะที่2 201/2555 18,950,826.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12390 29.06.2015  บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด  ตีเส้นจราจร 112/2558 7,408,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12389 29.06.2015  บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด  อำนวยความปลอดภัย 62/2558 1,895,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12387 29.06.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 183/2557 369,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12386 29.06.2015  บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 183/2557 94,770.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12385 29.06.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 183/2557 369,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12384 29.06.2015  บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 183/2557 94,770.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12383 26.06.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 40/2558 742,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |