การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
13686 16.03.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายทางเข้าน้ำตก 119/2559 20,850,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13685 16.03.2016  บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชัน จำกัด  ถ.สายแยกทล.33 163/2558 70,898,325.46 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13684 15.03.2016  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2559 ง.3-4 90,393.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13683 15.03.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2559 ง.3-4 2,569,606.55 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13682 15.03.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2559 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13681 15.03.2016  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2559 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13680 15.03.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2559 1,485,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13679 15.03.2016  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 210,168.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13678 15.03.2016  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 240,192.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13677 15.03.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 1,050,840.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13676 15.03.2016  บริษัท กิตติสัมพันธ์ 2012 จำกัด  ถ.สายปท.3010 36/2559 16,065,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13675 15.03.2016  บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด  ถ.สายขก.4067 46/2559 13,175,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13674 15.03.2016  บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด  สะพานข้ามห้วยแพรกแห้ง 10,332,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13673 15.03.2016  บริษัท สุขุมการโยธา จำกัด  ถ.สายจบ.4009 33/2559 12,682,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13672 15.03.2016  หจก.บี เอส พี กรีนแอนด์การืเด้น  ปรับปรุงเกาะกลาง 13/2559 3,527,415.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13671 15.03.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 139/2559 ง.1 1,700,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13670 15.03.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 146/2559 ง.1 3,100,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13669 14.03.2016  บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 8,646,075.02 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13668 14.03.2016  บริษัท ที.เอ็ม.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ปรับปรุงระบบชั่งน้ำหนัก 4,750,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13667 14.03.2016  หจก.นิคมบางระกำก่อสร้าง  ถ.ต่อเชื่อมสะพานสก.สก.019 9,420,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13666 14.03.2016  บริษัท พี.วี.เอส 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 9/2558 200,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13665 14.03.2016  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 9/2558 600,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13664 14.03.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 112/2555 102,060.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13663 14.03.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 112/2555 255,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13662 14.03.2016  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 112/2555 663,390.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13661 09.03.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2559 งวด 1 2,370,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13660 09.03.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 179/2557 531,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13659 09.03.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 179/2557 531,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13658 09.03.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 179/2557 531,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13657 09.03.2016  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2558 1,353,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 |