การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11828 09.03.2015  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 31/2558 89,550.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11827 09.03.2015  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 31/2558 1,701,450.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11826 06.03.2015  บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  ทางเข้ามหาวิชชาลัย 130/2557 7,962,241.92 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11825 06.03.2015  หจก.นภาก่อสร้าง  ถ.สายเชื่อมจ3 170/2556 31,663,175.02 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11824 06.03.2015  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 166/2555 611,460.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11823 06.03.2015  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 166/2555 1,426,770.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11822 06.03.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2558 780,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11821 06.03.2015  บริษัท พีวีเอส 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 195,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11820 06.03.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 585,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11819 06.03.2015  บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำยม 148/2555 7,771,478.77 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11818 06.03.2015  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 48/2558 ง.2 1,611,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11817 06.03.2015  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  สะพานข้ามคลองยัน 138/2556 4,859,373.99 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11816 06.03.2015  บริษัท เอส เทค ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด  ทางต่างระดับ 136/2557 11,464,803.04 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11815 06.03.2015  กิจการร่วมค้า ITD-SMCC Joint Venture  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 23,018,589.37 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11814 05.03.2015  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 28/2558 ง.2 342,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11813 05.03.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 28/2558 ง.2 1,938,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11812 05.03.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 817,785.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11811 03.03.2015  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 1,908,165.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11810 03.03.2015  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 750,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11809 03.03.2015  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 675,540.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11808 03.03.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 450,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11807 03.03.2015  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2558 ง.1 390,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11806 03.03.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2558 ง.1 390,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11805 03.03.2015  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 366,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11804 03.03.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 413,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11803 03.03.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 41/2558 931,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11802 03.03.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 72/2558 2,250,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11801 03.03.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 40/2558 1,122,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11800 02.03.2015  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 95/2557 490,000.00 ตรวจสอบ -
11799 02.03.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 188/2557 230,157.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |