การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
14702 14.09.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 80/2558 387,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14701 14.09.2016  หจก.เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง  สะพานข้ามคลองสุนัขหอน 836,569.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14700 14.09.2016  บริษัท พรหมนิมิต คอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก 78/2559 5,261,466.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14699 14.09.2016  บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด  สะพานข้ามคลองสันตะลุง 95/2559 16,241,118.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14698 14.09.2016  บริษัท เอกชัยอุบล ( 2523 ) จำกัด  สะพานข้ามห้วยทับทัน 155/2559 4,590,233.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14697 14.09.2016  กิจการร่วมค้า ซี พี  ถ.สายจ3 ผังเมืองรวมเชียงราย 59,734,930.69 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14696 14.09.2016  หจก.ฮุ่นกี่พืชผลพาณิชย์  สะพานข้ามลำห้วยใหญ่ 99/2558 5,697,475.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14695 14.09.2016  หจก.พิษณุโลกวิวัฒน์พัฒนา  ถ.พื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ 4,377,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14694 14.09.2016  บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด  ถ.สายแยกทล.1009 108/2559 1,862,958.98 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14693 13.09.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 63/2559 676,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14692 13.09.2016  หจก.โชคชัยการโยธา  ถ.สายฉ.ผังเมืองนครราชสีมา 32,828,139.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14691 13.09.2016  บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด  สะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย 126,945,563.88 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14690 13.09.2016  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ถ.สายท้องศาลา 107/2559 8,336,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14689 13.09.2016  บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด  ถ.สายแยกทล.1148 127/2558 7,783,728.87 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14688 13.09.2016  หจก.เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั่น  ถ.สายแยกทช.ชม.4016 133/2559 1,788,474.79 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14687 13.09.2016  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 72,034.65 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14686 13.09.2016  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 128,457.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14685 13.09.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 697,968.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14684 13.09.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 992,349.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14683 13.09.2016  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,476,992.70 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14682 13.09.2016  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,840,830.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14681 13.09.2016  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 7,876,755.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14680 13.09.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,192,320.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14679 13.09.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,627,980.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14678 13.09.2016  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 2,520,840.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14677 13.09.2016  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 72,034.65 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14676 13.09.2016  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 128,457.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14675 13.09.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 697,968.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14674 13.09.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 992,349.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14673 13.09.2016  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนี  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,476,992.70 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |