การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
12143 07.05.2015  บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด  ถ.สายปท.3009 54/2558 22,865,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12142 07.05.2015  หจก.นภาก่อสร้าง  อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 189/2558 61,746,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12141 07.05.2015  หจก.นภาก่อสร้าง  อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 186/2558 49,787,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12140 07.05.2015  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2558 1,140,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12139 07.05.2015  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2558 194,885.46 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12138 07.05.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2558 550,089.54 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12137 07.05.2015  บริษัท พี.วี.เอส 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 258,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12136 07.05.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 855,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12135 07.05.2015  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 535,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12134 07.05.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 604,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12133 06.05.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 41/2558 617,120.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12132 06.05.2015  บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด  ถ.สายกส.4073 113/2556 45,767,843.93 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12131 06.05.2015  หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น  ปรุงปรับแก้ไขจุดเสี่ยง 84/2558 9,530,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12130 06.05.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 49/2558 1,012,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12129 01.05.2015  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 43/2556 453,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12128 01.05.2015  บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด  ซ่อมฟื้นฟู 139/2557 9,452,279.07 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12127 01.05.2015  บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษก 125/2554 108,412,700.95 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12126 01.05.2015  กิจการร่วมค้า ทิพากร-อึ้งทงกี่  ถ.สายเชี่อมทล.1129 156/2554 43,716,205.14 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12125 01.05.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 123,975.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12124 01.05.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 303,525.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12123 30.04.2015  บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2558 756,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12122 30.04.2015  บริษัท เทสโก้ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2558 598,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12121 30.04.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2558 1,140,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12120 30.04.2015  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 700,560.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12119 30.04.2015  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 630,504.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12118 30.04.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 420,336.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12117 30.04.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 38/2558 337,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12116 30.04.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 150/2557 589,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12115 30.04.2015  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2557 201,420.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12114 30.04.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 189/2557 243,173.88 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |