การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
16075 05.04.2017  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 22/2559 ง.5 414,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16074 04.04.2017  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 143/2559 ง.3 756,420.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16073 04.04.2017  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 143/2559 ง.3 1,134,630.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16072 04.04.2017  หจก.อึ้งแซเฮง  ถ.สายบ้านคลองโคน 149/2559 ง.7 12,069,916.78 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16071 04.04.2017  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 199/2557 ง.24 506,286.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16070 04.04.2017  บริษัท ทิพากร จำกัด  ถ.สายฉ.นครราชสีมา 207/2557 ง11 77,618,856.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16069 04.04.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 81/2558 ง.22 230,300.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16068 04.04.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 81/2558 ง.22 98,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16067 04.04.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 81/2558 ง.21 98,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16066 04.04.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 81/2558 ง.21 230,300.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16065 04.04.2017  บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด  ถ.สายก.ตอนที่2 126/2558 ง.5 39,279,040.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16064 03.04.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ถ.สายแยกทล.348 218/2559 ง.5 299,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16063 03.04.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ถ.สายแยกทล.348 218/2559 ง.4 299,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16062 03.04.2017  บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด  ถ.สายฉ.และ.ค.ผังเมืองรวมชัยนาท 39,101,381.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16061 03.04.2017  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ถ.สายท้องศาลา 128/2560 16,872,385.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16060 03.04.2017  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ราชพฤกษ์ 210/2559 ง.9 23,341,597.99 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16059 03.04.2017  บริษัท เพชรพลัง จำกัด  แก้ไขจุดเสี่ยง 53/2560 2,770,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16058 03.04.2017  หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง ( 1984 )  ถ.สายนม.3052 136/2560 8,025,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16057 03.04.2017  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ราชพฤกษ์ 208/2559 ง.9 22,214,191.81 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16056 03.04.2017  หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ  สะพานข้ามลำน้ำยัง 177/2559 ง.2 7,238,252.35 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16055 03.04.2017  บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด  แก้ไขจุดเสี่ยง 73/2560 3,940,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16054 31.03.2017  หจก.นภาก่อสร้าง  ถ.สายฉช.3001 226/2559 ง.3 46,812,514.53 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16053 31.03.2017  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2560 ง.2 356,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16052 31.03.2017  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2560 ง.3 356,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16051 31.03.2017  บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด  ถ.สายสบ.4009 60/2560 14,424,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16050 31.03.2017  หจก.โรงอิฐโชคชัยสตูล  สะพานข้ามคลองละงู 132/2560 3,864,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16049 31.03.2017  บริษัท เอกชัยอุบล ( 2523 ) จำกัด  ถ.สายแยกทล.231 135/2560 34,782,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16048 30.03.2017  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 43/2556 453,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16047 30.03.2017  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ถ.สายนย.2005 137/2558 ง.10 36,364,818.88 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16045 30.03.2017  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2560 ง.3 269,531.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 |