การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
12928 28.09.2015  บริษัท เฟรย์ซีเนท (ไทยแลนด์) จำกัด  บูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 4,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12927 28.09.2015  บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท อิเล็กโทรนิค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ 1,120,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12926 28.09.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 67/2555 202,136.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12925 28.09.2015  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 67/2555 202,136.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12924 28.09.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 67/2555 404,272.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12923 28.09.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 101/2556 116,588.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12922 28.09.2015  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 101/2556 116,588.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12921 28.09.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 101/2556 233,177.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12920 27.09.2015  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ทางแยกต่างระดับถ.ราชพฤกษ์ 15,453,628.02 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12919 25.09.2015  บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด  ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง 89/2558 1,982,334.33 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12918 25.09.2015  บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด  สะพานเชี่อมเกาะลันตาน้อย 3,357,095.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12917 25.09.2015  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำยม 103/2558 2,681,093.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12916 25.09.2015  หจก.ซีบี คอน  ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง 102/2558 6,295,508.98 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12915 25.09.2015  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายสค.5031 130/2558 12,401,237.76 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12914 25.09.2015  หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง  สะพานข้ามคลองพระยาบันลือ 2,465,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12913 25.09.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 277,040.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12912 25.09.2015  บริษัท พีวีเอส 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 180,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12911 25.09.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 540,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12910 25.09.2015  กิจการร่วมค้าไอทีดี เอสเอ็มซีซี  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 8,183,114.72 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12909 25.09.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 123,975.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12908 25.09.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 303,525.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12907 25.09.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ส. 41/2558 620,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12906 25.09.2015  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2558 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12905 25.09.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2558 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12904 25.09.2015  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2558 135,556.20 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12903 25.09.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2558 907,183.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12902 25.09.2015  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 37/2557 ง.8 2,450,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12901 25.09.2015  บริษัท สุวลี จำกัด  ถ.สายรย.5050 170/2558 3,511,760.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12900 25.09.2015  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ถ.สายนย.2005 137/2558 18,262,823.76 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12899 25.09.2015  บริษัท ชิโน ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  หลังคาอาคารจอดรถ 209/2558 1,278,718.35 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |