การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
10688 13.06.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 14/2557 1,008,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10687 13.06.2014  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2557 576,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10686 13.06.2014  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2557 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10685 12.06.2014  หจก.ศิริไพบูลย์พัฒนาการ  ถ.สายนบ.1011 116/2556 24,488,114.28 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10684 12.06.2014  บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด  ถ.สายทล.219 103/2556 21,179,890.54 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10683 12.06.2014  หจก.ลำปางไพศาลก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำวัง 80/2556 7,608,095.64 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10682 12.06.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ค่าจ้างล่วงหน้า 92/2557 1,960,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10681 12.06.2014  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่ปรึกษาโครงการ 91/2557 1,960,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10680 03.06.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ค่าควบคุมงาน 126/2554 49,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10679 03.06.2014  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ค่าควบคุมงาน 126/2554 131,467.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10678 03.06.2014  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ค่าควบคุมงาน 126/2554 394,450.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10677 12.06.2014  บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 62/2557 5,940,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10676 11.06.2014  หจก.อึ้งแซเฮง  ถ.สายศก.4001 99/2557 11,077,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10675 11.06.2014  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถ.เลี่ยงเมืองต้นเปา 31/2557 768,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10674 11.06.2014  บริษัท พี วี เอส 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2557 270,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10673 11.06.2014  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2557 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10672 11.06.2014  บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2557 189,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10671 11.06.2014  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2557 441,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10670 10.06.2014  บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัด  ถ.สายฉช.4016 30/2557 17,130,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10669 10.06.2014  บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำยม 148/2555 7,374,251.41 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10668 09.06.2014  บริษัท สแปน จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.181/2553 630,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10667 09.06.2014  บริษัท แสงชัยโชค จำกัด  ถ.สายนฐ.4006 142/2556 22,920,080.04 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10666 09.06.2014  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2557 576,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10665 09.06.2014  บริษัท เซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2557 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10664 09.06.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2557 810,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10663 09.06.2014  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2557 1,296,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10662 09.06.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 108,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10661 09.06.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 432,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10660 09.06.2014  บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด  ถ.สายง.ผังเมืองชัยภูมิ 86/2556 4,339,992.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10659 06.06.2014  หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง  สะพานข้ามห้วยจันลัน 72/2556 6,937,940.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |