การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
16638 13.07.2017  บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด  ถ.สายจ.ผังเมืองชุมพร 180/2558 25,447,753.88 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16637 13.07.2017  บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด  บำรุงรักษาระบบ 89/2560 ง.6 666,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16636 13.07.2017  บริษัท มัลติเฟส เน็ตเวิร์ค จำกัด  บำรุงรักษาระบบ 98/2560 ง.6 352,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16633 12.07.2017  บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด  ถ.สายลบ.4132 196/2559 ง.3 10,217,188.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16632 12.07.2017  บริษัท พงศกรกลการ จำกัด  ปรับปรุงสะพานลอย 152/2560 1,950,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16631 12.07.2017  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 47/2559 740,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
16630 12.07.2017  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ราชพฤกษ์-ถ.กาญจนาภิเษก 23,456,471.89 อนุมัติ วางฎีกา
16629 12.07.2017  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 20/2559 250,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
16628 12.07.2017  บริษัท สแปน จำกัด  เงินประกันผลงาน 20/2559 225,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
16627 12.07.2017  บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 18/2560 ง.4 491,771.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16626 12.07.2017  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 18/2560 ง.5 819,618.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16625 12.07.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2560 ง.6 675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16624 12.07.2017  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 56/2560 ง.2 495,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16623 12.07.2017  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 ง.13 65,520.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16621 11.07.2017  หจก.ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง  ถ.สายนพ.2041 104/2559 ง.4 7,734,344.20 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16620 11.07.2017  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-31 ส.13/54 139,500.00 อนุมัติ วางฎีกา
16619 11.07.2017  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-31 ส.13/54 930,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
16618 11.07.2017  บริษัท สแปน จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-31 ส.13/54 465,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
16617 11.07.2017  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-31 ส.13/54 465,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
16616 11.07.2017  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-31 ส.13/54 2,650,500.00 อนุมัติ วางฎีกา
16615 07.07.2017  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 49/2560 ง.5 395,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16614 07.07.2017  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 ง.24 437,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16613 07.07.2017  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ราชพฤกษ์ 208/2559 ง.12 22,383,871.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16612 07.07.2017  บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด  ถ.สายแยกทช.มส.3010 9,612,070.41 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16611 07.07.2017  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 50/2560 ง.5 315,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16610 07.07.2017  บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด  สะพานข้ามทางรถไฟ 187/2558 ง.4 32,543,263.88 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16609 07.07.2017  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายสค.5031 130/2558 ง.7 6,583,163.74 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16608 07.07.2017  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2560 ง.7 1,755,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16607 06.07.2017  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายปท.3010 155/2557 ง.15 19,650,374.63 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16606 06.07.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2560 ง.6 877,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |