การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11285 09.10.2014  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 39/2557 433,713.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11284 09.10.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 39/2557 2,416,287.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11283 09.10.2014  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 61/2557 2,295,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11282 06.10.2014  บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายฉ.ผังเมืองรวม 208/2557 73,701,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11281 06.10.2014  บริษัท ทิพากร จำกัด  ถ.สายฉ.ผังเมืองรวม 207/2557 76,923,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11280 01.10.2014  หจก.รัตนานุพัชร  ถ.สายแยกทล.108 177/2557 17,529,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11279 01.10.2014  หจก.โชคชัยการโยธา  ถ.สายแยกทล.34 182/2557 107,700,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11278 01.10.2014  หจก.สหสถาพรขนส่ง  ถ.สายนบ.1009 197/2557 44,158,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11277 30.09.2014  หจก.รัตนานุพัชร  สะพานข้ามแม่น้ำยวม 192/25557 5,400,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11276 30.09.2014  หจก.นายโค้งก่อสร้าง  สะพานข้ามแควโสมง 105/2556 9,135,272.43 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11275 30.09.2014  หจก.รัตนานุพัชร  ถ.สายแยกทล.1188 217/2555 5,648,186.78 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11274 30.09.2014  หจก.รัตนานุพัชร  ถนนสาย วาวี ส.205/56 10,460,286.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11273 30.09.2014  หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์  ถ.เลียบชายฝั่งทะเล 176/2555 20,461,099.82 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11272 30.09.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ค่าควบคุมงาน ส.176/2555 220,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11271 29.09.2014  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 101/2556 116,588.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11270 30.09.2014  บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 181,996.47 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11269 30.09.2014  บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 181,996.47 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11268 30.09.2014  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 222,440.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11267 30.09.2014  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 222,440.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11266 30.09.2014  หจก.สหสถาพรขนส่ง  สพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง 6,020,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11265 30.09.2014  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  สะพานข้ามคลองพุมดวง 121/2555 7,380,392.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11264 30.09.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 123,975.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11263 30.09.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 303,525.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11262 30.09.2014  บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำปราณบุรี 5,250,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11261 29.09.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 101/2556 116,588.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11260 29.09.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 101/2556 326,372.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11258 29.09.2014  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 67/2555 404,272.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11257 29.09.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 67/2555 404,272.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11256 29.09.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 67/2555 808,545.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11255 29.09.2014  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  ถ.ยกระดับสายคลองเกาะผี188/2556 10,083,610.86 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |