การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
17272 02.11.2017  หจก.บุรีรัมย์พนาสิทธิ์  สะพานข้ามลำสะแทด 82/2560 ง.2 1,658,200.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17271 02.11.2017  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย  สะพานข้ามแม่น้ำยม 176/2559 ง.3 2,476,358.82 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17270 02.11.2017  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 23/2560 ง.10 540,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17269 02.11.2017  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 23/2560 ง.10 810,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17268 01.11.2017  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ  สะพานสายเชื่อมทล.3243 127/2560 368,701.23 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17267 01.11.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน สสอ.29/2560 480,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17266 01.11.2017  บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน สสอ.5/2560 500,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17265 01.11.2017  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ  สะพานข้ามคลองพระสทึง 134/2560 1,669,524.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17264 01.11.2017  บริษัท ศักดาพร จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำยม 111/2560 ง.1 397,424.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17263 01.11.2017  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย  สะพานข้ามแม่น้ำยม 176/2559 6,063,141.18 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17262 01.11.2017  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามห้วยคำมิด 128/2559 1,458,483.23 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17261 01.11.2017  บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด  สะพานข้ามลำแม่น้ำมูล 113/2560 47,589.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17260 31.10.2017  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 72/2558 ง.23 463,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17259 31.10.2017  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 72/2558 ง.22 463,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17258 30.10.2017  บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 21/2560 ง.10 148,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17257 30.10.2017  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 21/2560 ง.10 594,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17256 30.10.2017  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 21/2560 ง.10 607,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17255 30.10.2017  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2560 ง.9 1,066,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17254 30.10.2017  บริษัท ซีดาร์ อินเตอร์เฮ้าส์ จำกัด  ปรับปรุงอาคาร 169/2560 ง.1-4 1,804,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17253 25.10.2017  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 27/2560 ง.9 2,700,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17252 25.10.2017  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 25/2560 ง.9 506,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17251 25.10.2017  บริษัท สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 25/2560 ง.9 1,518,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17250 25.10.2017  บริษัท ดีไว พลัส จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 24/2560 ง.9 217,728.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17249 25.10.2017  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 24/2560 ง.9 2,212,272.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17248 25.10.2017  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 31/2560 ง.5 506,439.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17247 24.10.2017  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ปรึกษาโครงการ 144/2560 ง.4 884,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17246 24.10.2017  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ปรึกษาโครงการ 57/2560 ง.3 495,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17245 24.10.2017  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 70/2560 ง.3 495,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17244 24.10.2017  บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด  สะพานข้ามทางรถไฟ 247/2559 ง.1 9,171,842.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
17243 20.10.2017  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ถ.สายท้องศาลา 128/2560 ง.1 17,005,928.58 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |