การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
14018 24.05.2016  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  เบิกล่วงหน้า 15% ส.สกส.23/59 1,201,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14017 24.05.2016  บริษัท แพลนโปร จำกัด  เบิกล่วงหน้า 15% ส.สกส.23/59 621,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14016 24.05.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  เบิกล่วงหน้า 15% ส.สกส.23/59 5,301,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14015 23.05.2016  บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)  ที่ปรึกษาโครงการ 86/2559 ง.3 2,500,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14014 23.05.2016  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2559 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14013 23.05.2016  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2559 507,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14012 23.05.2016  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2559 572,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14011 23.05.2016  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2559 193,248.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14010 23.05.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2559 685,152.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14009 23.05.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2559 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14008 23.05.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 212/2558 ง.6 2,984,940.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14007 23.05.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14006 23.05.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14005 23.05.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14004 23.05.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14003 23.05.2016  หจก.จั่วเซ้งค้าไม้  สะพานข้ามห้วยกุดฟ้าห่วน 10,153,724.12 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14002 19.05.2016  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2559 ง.1 267,300.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14001 19.05.2016  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2559 ง.1 266,040.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14000 19.05.2016  บริษัท เอ็นทิค จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 192/2559 ง.1 333,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13999 19.05.2016  บริษัท กรีนแวลลู จำกัด  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 175/2559 900,000.00 ตรวจสอบ -
13998 18.05.2016  หจก.สระบุรีวณิชชากร  ถ.สายสบ.4016 67/2559 12,093,944.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13997 18.05.2016  บริษัท เฮอริเทจ เทคโนโลยี จำกัด  ปรับปรุงระบบสื่อสาร 125/2559 157,532.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13996 18.05.2016  หจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป  ถ.สายแยกทล.33 162/2559 49,478,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13995 18.05.2016  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  ถ.ยกระดับสายคลองเกาะผี 19,963,501.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13994 18.05.2016  กิจการร่วมค้า ที บี เอส  ถ.สายแยกทล.7 111/2556 66,375,854.36 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13993 18.05.2016  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2559 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13992 18.05.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็น  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2559 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13991 18.05.2016  บริษัท ยูรีเทค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ปัญหาการทรุดตัว 82/2559 4,000,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13990 17.05.2016  บริษัท อริยสิน จำกัด  ถ.สายสบ.3004 98/2559 15,970,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13989 17.05.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 60/2559 1,170,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |