การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11152 17.09.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2557 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11151 17.09.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2557 675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11150 17.09.2014  หจก.นวรรณ  ถ.เชิงลาดสะพาน 101/2557 9,675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11149 17.09.2014  บริษัท ที.เอ็ม.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ด่านชั่งน้ำหนัก 172/2556 16,460,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11148 17.09.2014  บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 55/2557 742,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11147 17.09.2014  บริษัท เทสโก้ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 55/2557 607,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11146 16.09.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  แก้ไขจุดเสี่ยง 93/2557 1,323,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11145 16.09.2014  บริษัท กิม แซ จุ้ย จำกัด  ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง 63/2557 15,940,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11144 12.09.2014  บ.กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2557 396,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11143 12.09.2014  บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2557 594,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11142 16.09.2014  บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  ซ่อมแซมปั้มเปอร์ 90/2557 1,987,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11141 15.09.2014  บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 50/2557 2,314,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11140 15.09.2014  บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ซ่อมแซมบำรุงรักษา 24/2557 392,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11139 15.09.2014  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 54/2557 380,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
11138 15.09.2014  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2557 288,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11137 15.09.2014  บริษัท เซเว่น แอสโซซิแอด คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2557 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11136 15.09.2014  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2557 288,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11135 15.09.2014  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2557 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11134 15.09.2014  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2557 648,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11133 15.09.2014  หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ถ.สายแยกทล.1013 109/2556 8,982,544.58 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11132 15.09.2014  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ถ.สายง.ผังเมืองกระทุ่มแบน 129,618,327.48 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11131 15.09.2014  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 39/2557 433,713.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11130 15.09.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 39/2557 2,416,287.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11129 15.09.2014  หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง  สะพานข้ามห้วยขุหลุ 124/2557 4,950,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11128 15.09.2014  บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำมูล 117/2555 11,557,720.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11127 15.09.2014  หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  สะพานข้ามลำตาพอง 110/25557 4,650,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11126 12.09.2014  หจก.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง  ถ.สายก.ผังเมืองรวม73/2557 1,804,548.85 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11125 12.09.2014  บริษัท อัลฟา อินโฟ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 45/2557 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11124 12.09.2014  บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด  บำรุงคอมฯส่วนกลาง ง.6 56/2557 799,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11123 12.09.2014  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2557 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 |