การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
18182 03.04.2018  หจก.ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง  ถ.สายแยก ทล.304 130/2559 6,460,987.64 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18181 02.04.2018  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 144/2559 ง.20 331,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18180 02.04.2018  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 144/2559 ง.20 1,262,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18179 02.04.2018  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 144/2559 ง.19 331,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18178 02.04.2018  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 144/2559 ง.19 1,262,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18177 02.04.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์พนาสิทธิ์  ถ.เข้าโครงการแปลงปลูก 120/2560 6,071,073.18 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18176 02.04.2018  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.26 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18175 02.04.2018  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.26 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18174 02.04.2018  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.25 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18173 02.04.2018  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.25 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18172 02.04.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง  ถ.สายบ้านคลองโคน 149/2559 26,224,680.59 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18171 02.04.2018  บริษัท ทู ดิส เวย์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด  ปรับปรุงภายในพิพิธภัณฑ์17/2561 5,769,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18170 02.04.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริชก่อสร้าง  สะพานข้ามลำน้ำยาม 76/2561 8,855,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18169 02.04.2018  บริษัท สุขุมการโยธา จำกัด  ก่อสร้างระบบระบายน้ำ 117/2560 10,519,643.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18168 02.04.2018  บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด  ถ.สาย จ1 84/2560 ง.2 12,593,104.34 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18167 30.03.2018  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด(มหาชน)  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 16/2561 ง.1 7,885,195.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18166 30.03.2018  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด(มหาชน)  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 15/2561 ง.1 7,885,195.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18165 30.03.2018  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์209/2559 8,248,917.79 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18164 30.03.2018  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์210/2559 34,814,401.11 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18163 30.03.2018  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด มหาชน  สะพานข้ามทางรถไฟ 201/2559 9,188,047.16 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18162 30.03.2018  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามคลองหลังขุน 198/2559 5,189,315.20 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18161 30.03.2018  บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ถ.สายแยก ทล.314 225/2559 ง.12 40,849,178.28 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18160 30.03.2018  บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด  ถ.อ้อมเขตป่าอ่างฤาไน 122/2560 12,388,467.76 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18159 30.03.2018  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ถ.สายง2 1/2561 ง.3 599,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18158 30.03.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง  อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 205/2559 ง.7 22,058,207.05 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18157 30.03.2018  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ถ.สายง2 1/2561 ง.2 599,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18156 30.03.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อลงกตวัสดุภัณฑ์  ถ.สายแยก ทล.37 141/2559 ง.7 12,038,723.26 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18155 30.03.2018  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ถ.สาย ก 131/2559 ง.5 36,001,531.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18154 30.03.2018  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายแยก ทล.305 207/2559 ง.6 121,122,709.39 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
18153 29.03.2018  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2560 ง.5 201,941.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 |