การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
10757 26.06.2014  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2554 66,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10756 26.06.2014  บริษัท สแปน จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์-กาญจนา ง.28 13/2554 223,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10755 26.06.2014  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์-กาญจนา ง.28 13/2554 223,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10754 26.06.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์-กาญจนา ง.28 13/2554 446,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10753 26.06.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์-กาญจนา ง.28 13/2554 1,272,240.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10752 26.06.2014  บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด  สะพานข้ามคลองระบายน้ำ 144/2556 4,514,692.12 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10751 26.06.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ ระยะ 2 ง.19 4/2555 290,080.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10750 26.06.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ ระยะ 2 ง.19 4/2555 301,920.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10749 26.06.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ค่าควบคุมงาน ส.190/2555 604,743.96 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10748 26.06.2014  หจก.เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง  แก้ไขจุดเสี่ยง 49/2557 14,476,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10747 26.06.2014  หจก.สระบุรีวิณิชชากร  ยกระดับถ.ทล3043 191/2555 2,192,589.84 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10746 26.06.2014  บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด  ถ.สายก ผังเมือง 184/2554 4,708,122.61 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10745 26.06.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ค่าควบคุมงาน ส.184/2554 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10744 26.06.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ค่าควบคุมงาน 191/2555 335,883.73 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10743 25.06.2014  บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2557 67,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10742 25.06.2014  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2557 180,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10741 25.06.2014  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2557 202,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10740 25.06.2014  หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์  ถ.สายศก.5009 91/2556 20,126,609.05 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10739 25.06.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2557 579,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10738 25.06.2014  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  ระบบคลังข้อมูล งวด 3 61/2557 1,530,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10737 25.06.2014  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สารสนเทศประจำกรม ง.3 54/2557 380,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10736 25.06.2014  บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด  บำรุงรักษาคอมฯ ง.3 56/2557 799,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10735 25.06.2014  บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.โครงการทับทิมสยาม 84/2556 11,517,972.14 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10734 24.06.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  บริหารงานวิศวกรรม ง.3 23/2557 412,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10733 24.06.2014  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ถ.เลียบชายฝังทะเล 143/2555 29,320,343.35 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10732 24.06.2014  หจก.สระบุรีวิณิชชากร  ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ 192/2555 7,159,133.86 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10731 24.06.2014  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2557 268,020.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10730 24.06.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ถ.เลียบชายฝังทะเล 65/2555 171,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10729 24.06.2014  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  สารสนเทศภูมิศาสตร์ ง.3 44/2557 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10728 24.06.2014  บริษัท อัลฟา อินโฟ จำกัด  ระบบสารบรรณ ง.3 45/2557 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |