การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
16299 19.05.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2560 ง.5 187,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16298 19.05.2017  บริษัท ช.ธนไพศาล จำกัด  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 162/2560 1,683,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16297 19.05.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 140/2560 2,003,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16296 19.05.2017  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 48/2560 ง.3 525,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16295 19.05.2017  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 48/2560 ง.2 525,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16294 19.05.2017  บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2560 ง.5 540,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16293 19.05.2017  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2560 ง.5 810,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16292 19.05.2017  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 14/2560 ง.5 810,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16291 19.05.2017  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 ง.12 31,808.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16290 19.05.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 ง.12 127,232.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16289 19.05.2017  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 ง.12 159,040.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16288 19.05.2017  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 99/2560 ง.4 500,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16287 19.05.2017  บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด  บำรุงรักษาระบบ 89/2560 ง.4 1,000,350.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16286 19.05.2017  บริษัท มัลติเฟส เน็ตเวิร์ค จำกัด  บำรุงรักษาระบบ 98/2560 ง.4 352,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16285 19.05.2017  หจก.นวรรณ  สะพานข้ามคลองพระพุทธ 138/2559 4,783,038.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16284 19.05.2017  บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 94/2560 8,506,769.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16283 19.05.2017  หจก.ท่าแซะค้าไม้  สะพานข้ามคลองรับร่อ 170/2559ง2 1,075,252.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16282 19.05.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.108/2555 341,250.00 อนุมัติ วางฎีกา
16281 19.05.2017  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.108/2555 796,250.00 อนุมัติ วางฎีกา
16280 18.05.2017  บริษัท สินอุดมสุรินทร์ ( 1990 ) จำกัด  สะพานข้ามลำห้วยทับทัน ง.2 12,518,009.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16279 18.05.2017  บริษัท สินศักดิ์ ไฮ-เทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 35/2560 8,694,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16278 18.05.2017  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายปท.3010 155/2557 ง.14 16,114,230.24 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16277 17.05.2017  หจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป.  ถ.ทล.33บ.ภูน้ำเกลี้ยง 134/59 9,262,928.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16276 17.05.2017  หจก.พิษณุโลกวิวัฒน์พัฒนา  ถ.ลุ่มแม่น้ำปิง 74/2559 ง.4 6,063,717.66 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16275 16.05.2017  บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด  แก้ไขจุดเสี่ยง 73/2560 6,053,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16274 16.05.2017  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 166/2560 ง.1 900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16273 16.05.2017  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 27/2560 ง.4 1,125,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16272 16.05.2017  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2560 ง.5 1,113,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16271 16.05.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 29/2560 ง.1 408,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16270 16.05.2017  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2560 ง.5 315,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 |