การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
9955 30.10.2013  บ.สแปน จก.  สพ.ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 495,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9954 30.10.2013  บจก.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น  ถ.สายเลี่ยงเมืองบ.ทุ่งเสี้ยว 1,044,801.90 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9953 30.10.2013  บ.ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จก.  ถ.สายทล.219 จ.มหาสารคาม 220,109.46 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9952 30.10.2013  หจก.ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี  ถ.เลียบชายฝั่งทะเลระยอง จันทบุ 686,867.73 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9951 29.10.2013  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พัฒนาโครงข่ายสายรอง ง.5 1,750,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9950 29.10.2013  บ.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  แก้ไขปัญหาอุทกภัยปี2555กลุ่ม1 796,338.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9949 29.10.2013  บ.วิชชากร จก.  แก้ไขปัญหาอุทกภัยปี2555กลุ่ม1 2,602,422.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9948 29.10.2013  บ.บุญชัยพาณิชย์ (1979)จก.  ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ 20,233,940.99 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9947 29.10.2013  บ.วิชชากร จก.  ปป.แนวป้องกันอุทกภัย 370,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9946 28.10.2013  บ.อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จก.  สร้างพิกัดหลักฐานสารสนเทศ ง.6 810,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9945 28.10.2013  บ.ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จก.  บำรุงรักษาระบบทางไกล ง.7 495,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9944 28.10.2013  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.สาย ง จ.สมุทรสาครงวด10 102,060.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9943 28.10.2013  บ.วิชชากร จก.  ถ.สาย ง จ.สมุทรสาครงวด10 255,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9942 28.10.2013  บ.เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.สาย ง จ.สมุทรสาครงวด10 663,390.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9941 28.10.2013  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.สาย ง จ.สมุทรสาครงวด 9 102,060.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9940 28.10.2013  บ.วิชชากร จก.  ถ.สาย ง จ.สมุทรสาครงวด 9 255,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9939 28.10.2013  บ.เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.สาย ง จ.สมุทรสาครงวด 9 663,390.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9938 28.10.2013  บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.  ถ.สาย อย.3008 จ.อยุธยา 18,717,254.78 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9937 28.10.2013  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ อย. 3041 370,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
9936 25.10.2013  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์  ที่ปรึกษาทำแผนการบริหารจัดการ 450,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9935 24.10.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาควบคุมงาน จ. ประจวบ 13,050.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9934 24.10.2013  บ.วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก ง.20 66,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9933 24.10.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก ง.20 446,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9932 24.10.2013  บ.สแปน จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก ง.20 223,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9931 24.10.2013  บ.เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก ง.20 223,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9930 24.10.2013  บ.เอพซิลอน จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก ง.20 1,272,240.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9929 24.10.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ขยาย ถ.ราชพฤกษ์ ระยะ 2 ง.11 290,080.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9928 24.10.2013  บ.เอพซิลอน จำกัด   ขยาย ถ.ราชพฤกษ์ ระยะ 2 ง.11 301,920.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9927 22.10.2013  บ.คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด  อุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัย 9,815,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9926 22.10.2013  บ.ชลบุรีกิจภิญโญ จำกัด  ปรับปรุงทางแยก ชบ 4082 จ.ชลบุร 6,990,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |