การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11053 02.09.2014  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2557 1,125,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11052 02.09.2014  บริษัท พี.วี.เอส 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2557 675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11051 02.09.2014  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2557 1,800,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11050 02.09.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2557 2,025,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11049 02.09.2014  บริษัท พงศกรกลการ จำกัด  ก่อสร้างรั้วตาข่าย 113/2557 1,550,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11048 02.09.2014  บริษัท สุขุมการโยธา จำกัด  ถ.สายแยกทล.227 160/2557 10,686,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11047 01.09.2014  บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด  ทาสีแบร์ริเออร์ 142/2557 1,108,950.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11046 01.09.2014  บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด  สะพานข้ามลำน้ำมูล 128/2557 29,127,098.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11045 01.09.2014  กิจการร่วมค้า วาริชก่อสร้างร่วมค้า  สะพานข้ามลำน้ำอูน 89/2556 5,267,786.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11044 01.09.2014  บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2557 472,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11043 01.09.2014  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2557 1,102,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11042 29.08.2014  บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 62/2557 3,960,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11041 29.08.2014  บริษัท หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม.ก่อสร้าง จำกัด  ถ.สายแยกทล.4046 158/2555 8,166,555.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11040 29.08.2014  บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด  ปรับปรุงโครงสร้างสะพาน 1,093,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11039 29.08.2014  บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด  ถ.สายค.เลี่ยงเมือง 110/2556 11,501,490.24 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11038 29.08.2014  บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.โครงการทับทิมสยาม 84/2556 10,362,897.26 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11037 28.08.2014  หจก.เซ่งฮวดโพนทอง  สะพานข้ามลำห้วยกุดจับ 78/2557 7,240,138.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11036 28.08.2014  หจก.นวรรณ  บูรณะถ.เชิงลาดสะพาน 102/2557 890,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11035 28.08.2014  บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2557 218,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11034 28.08.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2557 2,931,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11033 28.08.2014  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 166/2555 611,460.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11032 28.08.2014  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 166/2555 1,426,770.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11031 27.08.2014  บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 50/2557 12,300,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11030 27.08.2014  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สารสนเทศประจำกรม ง.5 54/2557 380,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11029 27.08.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 26/2557 579,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11028 27.08.2014  บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-4 36/2555 308,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11027 26.08.2014  บริษัท ศิลาเพชร จำกัด  ถ.สายบร.3001 108/2557 21,840,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11026 26.08.2014  หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง (1984)  ถ.สายนม.3052 119/2557 11,950,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11025 26.08.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 97/2557 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11024 26.08.2014  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2554 66,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |