การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
9744 17.09.2013  บ.ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จก.  ถ.สายทล.219จ.มหาสารคาม 2,348,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9743 17.09.2013  บ.ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จก.  สพ.ข้ามลำน้ำว้าจ.น่าน 4,876,288.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9742 16.09.2013  หจก.ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี  ถ.เลียบชายฝั่งทะเลระยอง จันทบุ 6,077,659.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9741 16.09.2013  บ.วิชชากร จก.  เงินประกันผลงาน ง.1-4 480,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9740 16.09.2013  บ.บีทามส์ โซลูชั่น จก.  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ง.5 1,170,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9739 16.09.2013  บ.ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จก.  บำรุงรักษาระบบทางไกล ง.6 495,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9738 16.09.2013  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดทำคลังข้อมูลทางหลวง ง.4 1,650,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9737 16.09.2013  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาสารสนเทศกรม ง.4 380,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9736 16.09.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ถ.เลียบชายฝั่งตะวันตก 171,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9735 16.09.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ถ.เลียบชายฝั่งตะวันตก 171,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9734 13.09.2013  หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง  ถ.สายทล.108จ.เชียงใหม่ 5,062,612.54 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9733 13.09.2013  หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง  สพ.ข้ามห้วยจันลันจ.อำนาจเจริญ 6,018,760.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9732 13.09.2013  บ.เอพซิลอน จก.  แก้ไขปัญหาอุทกภัยปี2555กลุ่ม4 2,643,174.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9731 13.09.2013  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.สายเลี่ยงเมืองบ.ทุ่งเสี้ยว 50,296.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9730 13.09.2013  บ.วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จก.  ถ.สายเลี่ยงเมืองบ.ทุ่งเสี้ยว 201,186.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9729 13.09.2013  บ.เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.สายเลี่ยงเมืองบ.ทุ่งเสี้ยว 395,410.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9728 13.09.2013  บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.สายเลี่ยงเมืองบ.ทุ่งเสี้ยว 359,037.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9727 13.09.2013  บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก.  แก้ไขปัญหาอุทกภัยปี2555งวด6 1,362,060.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9726 13.09.2013  บ.บุญปัญญา เทคโนโลยี จก.  แก้ไขปัญหาอุทกภัยปี2555งวด6 340,560.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9725 13.09.2013  บ.ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.สายทล.7 จ.ชลบุรีงวด4 202,136.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9724 13.09.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ถ.สายทล.7 จ.ชลบุรีงวด4 202,136.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9723 13.09.2013  บจก.เอพซิลอน  ถ.สายทล.7 จ.ชลบุรีงวด4 404,272.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9722 12.09.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ส.เกาะลันตาน้อย-ใหญ่ ง.19 88,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9721 12.09.2013  บ.เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จก.  ส.เกาะลันตาน้อย-ใหญ่ ง.19 352,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9720 12.09.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ส.เกาะลันตาน้อย-ใหญ่ ง.18 88,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9719 12.09.2013  บ.เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จก.  ส.เกาะลันตาน้อย-ใหญ่ ง.18 352,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9718 12.09.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ส.เกาะลันตาน้อย-ใหญ่ ง.17 88,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9717 12.09.2013  บ.เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จก.  ส.เกาะลันตาน้อย-ใหญ่ ง.17 352,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9716 12.09.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ส.เกาะลันตาน้อย-ใหญ่ ง.16 88,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9715 12.09.2013  บ.เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จก.  ส.เกาะลันตาน้อย-ใหญ่ ง.16 352,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |