การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
8969 26.03.2013  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ถ.สายน้ำตกเอราวัณจ.กาญจนบุรี 150,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8968 26.03.2013  บ.กรุงธนเอนยิเนียร์ จก.  ถ.สาย นฐ.3054 จ.นครปฐม 24,945,756.70 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8967 22.03.2013  บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง 2524 จำกัด  ถนนราชพฤพฤกษ์ระยะที่2 ตอน 1 12,084,924.74 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8966 22.03.2013  หจก.ศิริไพบูลย์พัฒนาการ  ถ.เลียบชายฝั่งตะวันตก 15,269,902.84 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8965 20.03.2013  บ.พลพรรธน จำกัด  ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ 16,443,308.55 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8964 15.03.2013  บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก  เงินประกันผลงาน ง.1-24 960,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8963 15.03.2013  บ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จก  ประกันผลงาน ง.1-2และ4-24 1,382,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8961 22.03.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก  จ้างที่ปรึกษาโครงการถ.เลียบชาย 171,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8959 22.03.2013  บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด  ถ.เลียบชายฝั่งด้านตะวันตก 13,035,614.78 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8958 26.03.2013  บ.ทีม เวิร์ค โซลูชั่น จก.  เงินประกันผลงาน ง.1-8 139,554.72 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8957 26.03.2013  บ.โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จก.  เงินประกันผลงาน ง.1-8 40,125.04 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8956 26.03.2013  บ.ประยูรวิศว์ จก.  ถ.สาย ก จังหวัดอยุธยา 29,903,244.94 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8955 01.03.2013  บจก.บุญปัญญาเทคโนโลยี  แก้ไขปัญหาอุทกภัย 340,560.00 อนุมัติ วางฎีกา
8954 01.03.2013  บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก.  แก้ไขปัญหาอุทกภัย 1,362,060.00 อนุมัติ วางฎีกา
8953 28.02.2013  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.สาย ข2 จ.เพชรบูรณ์ 243,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
8952 28.02.2013  บ.อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จก.  ถนนสาย ค จ.พังงา 504,900.00 อนุมัติ วางฎีกา
8951 27.02.2013  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สารสนเทศประจำกรม งวด 10 380,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8950 27.02.2013  บ.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.  บำรุงรักษาระบบคอมฯ ง.10 499,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8949 27.02.2013  บ.ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จก.  บำรุงระบบประชุมทางไกล ง.10 498,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8948 27.02.2013  บ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.  ปป.ภูมิทัศน์สพ.ภูมิพล1 และ 2 3,254,238.40 อนุมัติ วางฎีกา
8947 27.02.2013  บ.ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จก.  สพ.ข้ามแม่น้ำยมจ.แพร่ 5,549,999.85 อนุมัติ วางฎีกา
8946 27.02.2013  หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป  ซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 26,445,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
8945 26.02.2013  บจก.สามัคคีที่ดินและเคหะ  ถ.สายแยกทล.3310จ.นครปฐม 20,573,157.82 อนุมัติ วางฎีกา
8944 26.02.2013  บ.คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย)จำกัด  แนวคั้นกั้นน้ำรอมน้ำเจ้าพระยา 5,000,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
8943 26.02.2013  บ.สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก  ปป.ภูมิทัศน์การท่องเที่ยว40 แห 800,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8942 26.02.2013  บ.เซนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ถนนสาย ง จ.กระบี่ 270,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8941 26.02.2013  บ.สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จก.  อาคารสำนักงาน 9 ชั้น 11,451,650.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8940 26.02.2013  บจก.สยามพันธุ์วัฒนา  ถนนสาย ก จ.ภูเก็ต 8,798,898.03 อนุมัติ วางฎีกา
8939 21.02.2013  บ.ประยูรวิศว์ จก.  สพ.เชื่อมเกาะลันตาน้อย 35,686,221.60 อนุมัติ วางฎีกา
8938 21.02.2013  กิจการร่วมค้า ITD-SMCC Joint Venture  สพ.ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 21,273,432.48 อนุมัติ วางฎีกา

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |