การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
10579 19.05.2014  บริษัท พี วี เอส 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2557 270,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10578 19.05.2014  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2557 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10577 19.05.2014  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2557 67,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10576 19.05.2014  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2557 607,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10575 19.05.2014  บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2557 101,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10574 19.05.2014  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2557 270,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10573 19.05.2014  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2557 303,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10572 16.05.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  เก็บข้อมูลทรัพย์สิน 37/2557 4,900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10571 16.05.2014  หจก.โชคชัยการโยธา  สะพานข้ามลำพระเพลิง 148/2556 11,057,677.58 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10570 15.05.2014  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ประกันผลงาน ง.1-23 189/2552 558,630.97 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10569 15.05.2014  หจก.ทองตะวัน  ถ.สายนภ.3013 74/2557 3,226,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10568 15.05.2014  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายปท.1021 203/2555 28,982,853.41 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10567 15.05.2014  หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป  ถ.สายทล.118 225/2555 24,761,031.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10566 14.05.2014  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามทางรถไฟ 142/2554 11,872,906.43 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10565 14.05.2014  บริษัท ภูมิกรการโยธา จำกัด  ถ.สายปจ.4002 42/2557 20,340,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10564 14.05.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2557 270,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10563 14.05.2014  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2557 1,296,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10562 14.05.2014  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2557 576,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10561 14.05.2014  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2557 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10560 14.05.2014  บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์  ที่ปรึกษาโครงการ 14/2557 288,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10559 14.05.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 14/2557 1,008,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10558 14.05.2014  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2557 576,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10557 14.05.2014  บริษัท เซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2557 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10556 12.05.2014  บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัด  ถ.สาย.ฉช.3013 18/2557 21,010,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10555 12.05.2014  บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด  ปรับปรุงสะพาน 149/2556 4,446,963.03 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10554 12.05.2014  บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-8 10/2556 693,624.65 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10553 08.05.2014  บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด  ถ.สายนบ.1013 211/2555 29,635,995.12 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10552 08.05.2014  หจก.ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี  ถ.เลีบยชายฝั่งทะเล 212/2555 6,614,944.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10551 08.05.2014  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เบิกล่วงหน้า 68/2557 1,448,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10550 08.05.2014  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ค่าจ้างวิจัย งวด2 146/2556 165,254.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |