การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
16013 28.03.2017  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2559 ง.9 295,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16012 28.03.2017  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2558 ง.21 368,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16011 28.03.2017  บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด  ถ.สายสฎ.3062 128/2558 ง.6 19,219,342.55 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16010 28.03.2017  บริษัท กำธรพาณิช จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำระยอง 116/2558 9,780,951.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16009 28.03.2017  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 ง.21 307,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16008 28.03.2017  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2560 ง.14 190,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16007 28.03.2017  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2560 ง.13 190,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16006 28.03.2017  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2560 ง.12 1,140,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16005 28.03.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2560 ง.3 243,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16004 28.03.2017  บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ถ.สายฉช.3001 225/2559 ง.2 41,055,031.54 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16003 28.03.2017  บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2560 ง.3 22,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16002 28.03.2017  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2560 ง.3 91,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16001 28.03.2017  บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด  ถ.สายแยกทล.1263 116/2559 ง.3 8,286,706.68 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16000 28.03.2017  บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด  ถ.สายจ.ผังเมืองชุมพร 182/2558 15,606,072.68 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15999 28.03.2017  หจก.เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั่น  ถ.สายแยกทช.ชม.4016 133/2559 7,939,782.89 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15998 28.03.2017  หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ถ.สายก.หนองคาย 31/2559 ง.2 47,210,830.35 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15997 27.03.2017  หจก.เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั่น  ถ.สายแยกทล.1265 123/2560 14,040,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15996 27.03.2017  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 18/2559 ง.1 1,590,903.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15995 27.03.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2559 ง.1 639,223.37 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15994 27.03.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2559 ง.1 661,329.61 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15993 27.03.2017  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  สะพานข้ามลำเหมืองเจ้าฟ้า ง.4 3,595,266.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15992 24.03.2017  บริษัท นนทยศ จำกัด  แก้ไขจุดเสี่ยง 92/2560 5,610,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15991 24.03.2017  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 19/2560 ง.3 635,437.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15990 24.03.2017  หจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป  ถ.สายแยกทล.33 162/2559 ง.3 14,000,443.68 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15989 24.03.2017  บริษัท รัชรส จำกัด  ถ.สายนบ.1020 24/2560 3,200,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15988 24.03.2017  บริษัท เอกชัยอุบล ( 2523 ) จำกัด  สะพานข้ามห้วยทับทัน 155/2559 5,722,677.78 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15987 24.03.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2560 ง.3 187,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15986 24.03.2017  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 21/2559 ง.6 317,520.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15985 24.03.2017  บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 21/2559 ง.6 211,680.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15984 24.03.2017  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 21/2559 ง.6 352,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 |