การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
13172 30.11.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 150/2557 589,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13171 30.11.2015  บริษัท ปทุมโคลด์ รีไซเคิ้ล จำกัด  ก่อสร้างพื้นผิวทาง 232/2558 11,280,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13170 27.11.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.7/2558 800,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13169 27.11.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 งวด 5 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13168 27.11.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 งวด 5 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13167 27.11.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 งวด 4 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13166 27.11.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 งวด 4 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13165 26.11.2015  บริษัท แปซิกฟิก แคสเซีย จำกัด  ปรับปรุงห้องรับรอง 243/2558 4,244,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13164 26.11.2015  บริษัท แปซิกฟิก แคสเซีย จำกัด  ปรับปรุงภายนอกอาคาร 2 890,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13163 26.11.2015  บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 86/2558 ง.7 1,173,398.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13162 26.11.2015  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 86/2558 ง.7 130,377.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13161 26.11.2015  บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 86/2558 ง.6 1,173,398.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13160 26.11.2015  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 86/2558 ง.6 130,377.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13159 26.11.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 179/2557 ง.12 531,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13158 26.11.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 179/2557 ง.11 531,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13157 25.11.2015  บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด  ซ่อมแซมบำรุงรักษา 59/2558 ง.10 515,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13156 25.11.2015  บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด  ถ.สายนบ.1009 197/2557 26,030,641.74 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13155 24.11.2015  บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 14/2558 36,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13154 24.11.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 14/2558 639,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13153 24.11.2015  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 245,196.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13152 24.11.2015  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 280,224.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13151 24.11.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 1,225,980.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13150 24.11.2015  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายสค.5031 130/2558 14,895,049.09 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13149 24.11.2015  บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 14,239,465.19 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13148 24.11.2015  บริษัท เทคโก้ จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.55/57 303,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13147 24.11.2015  บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.55/57 371,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13146 24.11.2015  หจก.บี เอส พี กรีนแอนด์การืเด้น  หลังคาที่จอดรถมอไซด์ 252/2558 1,376,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13145 24.11.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 งวด 5 437,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13144 24.11.2015  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ทางเชื่อมอาคาร 210/2558 1,221,981.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13143 24.11.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 118,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |