การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
13627 02.03.2016  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 240,192.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13626 02.03.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 1,050,840.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13625 02.03.2016  หจก.เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั่น  ถ.สายแยกทช.ชม.4016 133/2559 14,910,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13624 02.03.2016  หจก.พิษณุโลก  ก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล 1,416,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13623 02.03.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  เงินประกันผลงาน 206/2558 490,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13622 02.03.2016  หจก.ศรีประโคนชัยก่อสร้าง  ถ.สายบร.4057 43/2559 21,940,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13621 23.03.2016  บริษัท ท่ามะกาแอสฟิลท์ จำกัด  ถ.สายแยกทล.3012 37/2559 9,890,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13620 01.03.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 150/2557 589,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13619 01.03.2016  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน สสอ.8/2558 400,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13618 01.03.2016  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  เงินประกันผลงาน สสอ.8/2558 400,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13617 01.03.2016  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่ปรึกษาโครงการ 54/2559 ง.1 812,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13616 01.03.2016  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ปรึกษาโครงการ 54/2559 ง.1 1,787,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13615 01.03.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2558 งวด 8 202,230.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13614 01.03.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 งวด 8 146,055.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13613 29.02.2016  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 85/2559 2,275,050.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13612 29.02.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2558 ง.8 160,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13611 29.02.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 72/2558 ง.9 360,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13610 29.02.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 77/2558 งวด 9 161,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13609 29.02.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 77/2558 งวด 8 161,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13608 29.02.2016  บริษัท เอกชัยอุบล ( 2523 ) จำกัด  สะพานข้ามห้วยมุก 111/2559 3,658,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13607 29.02.2016  บริษัท เอกชัยอุบล ( 2523 ) จำกัด  สะพานข้ามลำมาศ 110/2559 3,583,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13606 29.02.2016  หจก.นวรรณ  สะพานข้ามคลองวังจิก 80/2559 6,382,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13605 29.02.2016  บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)  ถ.สายแยกทล.118 152/2559 35,040,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13604 29.02.2016  หจก.สามเพชร  สะพานข้ามแม่น้ำวัง 79/2559 2,968,050.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13603 26.02.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2558 139,635.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13602 26.02.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2558 ง.8 368,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13601 26.02.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 ง.8 437,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13600 26.02.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 ง.8 307,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13599 26.02.2016  บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด  ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง 91/2558 8,255,434.06 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13598 25.02.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 47/2559 ง.2 1,900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |