การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
13465 05.02.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 งวด 17 303,525.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13464 04.02.2016  บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด  ซ่อมแซมบำรุงรักษา 89/2559 ง.1 625,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13463 04.02.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 78/2558 324,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13462 04.02.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 522,208.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13461 04.02.2016  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 487,394.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13460 04.02.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 731,091.31 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13459 04.02.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 522,208.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13458 04.02.2016  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 487,394.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13457 04.02.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 731,091.31 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13456 04.02.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 522,208.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13455 04.02.2016  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 487,394.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13454 04.02.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 731,091.31 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13453 04.02.2016  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 86/2559 3,750,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13452 03.02.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 212/2558 ง.4 4,477,410.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13451 03.02.2016  บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด  ถ.สายแยกทล.1148 127/2558 2,944,834.72 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13450 03.02.2016  หจก.อุดร ซี เอส พี  ซ่อมสร้างผิวทาง 83/2559 3,552,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13449 28.01.2016  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2559 ง.1 93,621.55 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13448 28.01.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2559 ง.1 2,661,378.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13447 02.02.2016  หจก.พิษณุโลกวิวัฒน์พัฒนา  พัฒนาลุ่มแม่น้ำปิง 74/2559 6,285,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13446 02.02.2016  หจก.บุรีรัมย์พนาสิทธิ์  ถ.สายบร.2016 38/2559 18,270,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13445 02.02.2016  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  ศึกษาและปรับปรุงมาตราฐาน 270,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13444 02.02.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายนฐ.3004 185/2557 1,977,096.53 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13443 01.02.2016  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 101/2556 ง.21 116,588.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13442 01.02.2016  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 101/2556 ง.21 116,588.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13441 01.02.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 101/2556 ง.21 233,177.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13440 01.02.2016  หจก.เกียรติเจริญการโยธา  สะพานข้ามคลองละงู 181/2557 6,632,766.91 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13439 01.02.2016  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  จุดตัดถนนราชพฤกษ์ 136/2557 19,291,069.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13438 01.02.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 188/2557 230,157.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13437 01.02.2016  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 188/2557 863,811.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13436 01.02.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 188/2557 230,157.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |