การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
12877 23.09.2015  บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง 233/2558 3,150,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12876 23.09.2015  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 76/2558 1,440,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12875 23.09.2015  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  ที่ปรึกษาโครงการ 228/2558 900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12874 23.09.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 ง.2 118,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12873 23.09.2015  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 ง.2 276,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12872 23.09.2015  กิจการร่วมค้า ที บี เอส  ทางต่างระดับ 111/2556 39,072,163.74 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12871 23.09.2015  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  เงินประกันผลงาน ส. 48/2558 1,194,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12870 22.09.2015  บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด  ปรับปรุงรอยต่อสะพานภูมิพล 1 8,900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12869 22.09.2015  บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ถ.สายนศ.3053 178/2557 3,406,664.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12868 22.09.2015  บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด  ถ.สายค.เลี่ยงเมือง 110/2556 59,791,045.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12867 22.09.2015  บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด  ถ.สายจ. ผังเมืองชุมพร 180/2558 8,588,336.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12866 22.09.2015  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 338,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12865 22.09.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 381,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12864 17.09.2015  หจก.สุวรรรกิจกำแพงก่อสร้าง  ถ.สายก.ผังเมืองกำแพงเพชร 1,015,364.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12863 22.09.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 151,094.12 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12862 22.09.2015  บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด  ถ.สายง1ง2ง4และง5 131/2558 14,600,001.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12861 22.09.2015  บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด  ถ.สายช่อง5 บ่อนไก่ 162/2558 13,985,483.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12860 22.09.2015  หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป  ถ.สายแยกทล.118 138/2558 13,515,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12859 21.09.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-5 ส.38/58 225,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12858 21.09.2015  หจก.อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง  ถ.สายทางเข้าน้ำตกบกกราย 3,357,016.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12857 21.09.2015  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2558 165,375.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12856 21.09.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2558 496,125.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12855 21.09.2015  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 750,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12854 21.09.2015  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 675,540.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12853 21.09.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 450,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12852 21.09.2015  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ที่ปรึกษาโครงการ 46/2558 1,245,575.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12851 21.09.2015  หจก.นภาก่อสร้าง  อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 186/2558 7,212,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12850 21.09.2015  หจก.นภาก่อสร้าง  อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 169/2558 6,461,514.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12849 21.09.2015  บริษัท มงคลลาภก่อสร้าง จำกัด  สะพานข้ามคลองเขาพระอินทร์ 3,588,107.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12848 21.09.2015  บริษัท จตุรมาศ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ 1,842,868.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |