การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
8399 19.09.2012  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  สพ.ในเขตชุมชนกลุ่ม 4 405,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8398 19.09.2012  บ.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  สพ.ในเขตชุมชนกลุ่ม 4 405,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8397 18.09.2012  บ.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.  พัฒนาระบบ network ง.4 1,755,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8396 18.09.2012  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สพ.ข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว 200,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8395 18.09.2012  บ.บุญปัญญา เทคโนโลยี จก.  สพ.เขตชุมชนปี55กลุ่ม 3 405,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8394 18.09.2012  บ.กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จก.  สพ.เขตชุมชนปี55กลุ่ม 3 405,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8393 17.09.2012  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาพื้นผิวทางแบบอัตโนมัติ 1,400,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8392 17.09.2012  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ส.ชุมชนในภูมิภาค กลุ่ม 5 405,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8391 17.09.2012  บ.เซนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ส.ชุมชนในภูมิภาค กลุ่ม 5 405,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8390 17.09.2012  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.สายนม.1120จ.นครราชสีมา 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8389 17.09.2012  บ.กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จก.  ถ.สายนม.1120จ.นครราชสีมา 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8388 17.09.2012  สถาบันการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พัฒนาการสำรวจและประเมิน 576,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8387 17.09.2012  บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด4 42,431,265.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8386 17.09.2012  สถาบันการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซ่อมบำรุงทางหลวง ระยะ2 ง.4 550,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8385 17.09.2012  บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.  สพ.ข้ามแม่น้ำน้อย 1,593,840.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8384 17.09.2012  บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.  สพ.ข้ามห้วยบังอี่ 6,025,051.92 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8383 14.09.2012  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ศึกษาพัฒนาเครื่องมือตรวจสภาพ 899,910.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8382 14.09.2012  หจก.นววรรณ  สพ.ข้ามคลองอีเลิศ 2,848,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8381 14.09.2012  บ.วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จก.  ทางรถไฟปี 2555 กลุ่ม 1 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8380 14.09.2012  บ.สแปน จก.  ทางรถไฟปี 2555 กลุ่ม 1 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8379 14.09.2012  บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก.  ถ.ผังเมืองรวม จ.จันทบุรี ง.4-5 509,850.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8377 14.09.2012  บ.ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จก.  สพ.ข้ามแม่น้ำมูล 10,974,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8376 14.09.2012  บ.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.  เครื่องแม่ข่าย server งวด 5 498,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8375 14.09.2012  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาด่านชั่งน้ำหนัก 1,171,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8374 14.09.2012  บ.เวิลด์ บริดจ์ เทคโนโลยี จก.  สพ.ภูมิพล 1 และ 2 9,878,970.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8373 14.09.2012  บ.สิทธิชัย เอนจิเนียริ่ง จก.  อาคารสำนักงาน 9 ชั้น 10,234,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8372 14.09.2012  หจก.ภูริธนา  ถ.สาย พจ 4011จ.พิจิตร 27,980,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8371 13.09.2012  บ.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.  ซ่อมแซมบำรุงคอมพิวเตอร์ 499,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8370 13.09.2012  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด12 50,296.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8369 13.09.2012  บ.วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด12 201,186.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |