การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
14821 23.09.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 72/2559 ง.6 1,128,125.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14820 23.09.2016  หจก.ท่าแซะค้าไม้  สะพานข้ามคลองรับร่อ 170/2559ง1 6,282,075.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14819 20.09.2016  หจก.ธนะวงศ์ กรุ๊ป  ถ.สายแยกทล.118 138/2558 ง.4 16,559,285.94 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14818 22.09.2016  หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำตื่น 200/2557ง4 9,032,999.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14817 22.09.2016  บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำยม 96/2559 ง.1 2,064,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14816 22.09.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 150/2557 387,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14815 22.09.2016  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 85/2559 ง.1 69,693.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14814 22.09.2016  บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง ( 1979 ) จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน186/2557ง.5 1,388,241.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14813 22.09.2016  หจก.สามเพชร  สะพานข้ามแม่น้ำวัง 79/2559 ง.1 5,444,885.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14812 22.09.2016  บริษัท สินอุดมสุรินทร์ ( 1990 ) จำกัด  สะพานข้ามลำห้วยทับทัน ง.1 7,978,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14811 22.09.2016  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ราชพฤกษ์ 209/2559 ง.1 75,557,595.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14810 22.09.2016  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ราชพฤกษ์ 208/2559 ง.1 44,377,791.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14809 22.09.2016  หจก.นภาก่อสร้าง  ทางลดระดับถ.สุขุมวิท ง.7 53,254,819.61 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14808 22.09.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 72/2558 ง.15 210,056.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14807 22.09.2016  หจก.สามเพชร  สะพานข้ามแม่น้ำปิง 134/2558ง.4 3,651,767.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14806 22.09.2016  หจก.นภาก่อสร้าง  อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 169/2558ง.11 57,298.74 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14805 22.09.2016  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ราชพฤกษ์ 210/2559 ง.1 2,844,578.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14804 22.09.2016  หจก.นภาก่อสร้าง  อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 169/2558ง.13 23,140,256.26 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14803 22.09.2016  บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด  สะพานข้ามลำสนธิ 182/2558 ง.2 2,703,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14802 22.09.2016  บริษัท ขจรกิจแมชชีนเนอรี (2559) จำกัด  สะพานข้ามห้วยแม่ละเมา99/2559ง1 1,503,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14801 22.09.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 77/2558 งวด15 161,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14800 22.09.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 77/2558 งวด14 110,649.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14799 22.09.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 173/2559 ง.5 540,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14798 22.09.2016  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 174/2559 ง.3 900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14797 22.09.2016  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่ปรึกษาโครงการ 76/2559 ง.3 1,176,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14796 22.09.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายนฐ.3004 185/2557 ง.14 13,833,719.79 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14795 22.09.2016  หจก. ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์  ปรับปรุงอาคาร1 ชั้น11 217/2559 6,821,339.77 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14794 22.09.2016  บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด  ถ.สายแยกทล.41 164/2557 ง.5 4,310,813.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14793 22.09.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 47/2559 ง.6 1,900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14792 22.09.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 60/2559 ง.6 585,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |