การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
9589 21.08.2013  บ.วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จก.  ถ.ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษก 66,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9588 21.08.2013  บ.เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษก 223,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9587 21.08.2013  บ.สแปน จก.  ถ.ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษก 223,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9586 21.08.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ถ.ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษก 446,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9585 21.08.2013  บ.เอพซิลอน จก.  ถ.ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษก 1,272,240.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9584 21.08.2013  บ.สแปน จก.  สพ.สาย ปข.1021จ.ประจวบฯ 385,650.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9583 21.08.2013  หจก.ศิริไพบูลย์พัฒนาการ  ถ.เลียบชายฝั่งตะวันตก 14,127,066.09 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9582 21.08.2013  บจก.ประยูรวิศว์  ถ.สาย ก จ.อยุธยา 16,662,147.87 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9581 21.08.2013  บ.ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จก.  ที่ปรึกษาสพ.ภูมิพล 1 ภูมิพล 2 1,187,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9580 21.08.2013  บ.เอพซิลอน จก.  ที่ปรึกษาสพ.ภูมิพล 1 ภูมิพล 2 1,187,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9579 21.08.2013  บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.  ถ.สาย นบ.1013 จ.นนทบุรี 20,526,517.55 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9578 20.08.2013  หจก.อึ้งแซเฮง  สพ.ข้ามแม่น้ำชี จ.ขอนแก่น 11,846,420.87 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9577 20.08.2013  บ.อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จก.  ถ.สาย ค3 เชื่อม ข9 จ.พังงา 336,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9576 20.08.2013  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  งานออกแบบตกแต่งภายในอาคาร 400,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9575 20.08.2013  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  งานออกแบบตกแต่งภายในอาคาร 300,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9574 20.08.2013  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  งานออกแบบตกแต่งภายในอาคาร 300,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9573 19.08.2013  บ.คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด  เปลี่ยนรอยต่อเพื่อการขยายของสะพาน 4,142,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9572 19.08.2013  บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์  ถ.อย3008 แยก ทล.329 จ.อยุุธยา 9,472,120.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9571 19.08.2013  บ.เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษา ส.ข้ามแม่น้ำประแสร์ 268,740.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9570 16.08.2013  บ.คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย ) จก.  ปป.เชิงลาดข้างสะพาน 1,345,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9569 15.08.2013  บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จก.  ถ.สาย อย.3041จ.อยุธยา 29,636,272.57 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9568 15.08.2013  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พัฒนาระบบสารสนเทศ 588,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9567 15.08.2013  บ.บีทามส์ โซลูชั่น จก.  สารสนเทศภูมิศาสตร์ ง.3 2,700,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9566 15.08.2013  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดทำคลังข้อมูลทางหลวง ง.3 2,200,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9565 15.08.2013  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สารสนเทศกรม งวด 3 570,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9564 15.08.2013  บ.ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จก.  สพ.ข้ามคลองหลวง 9,772,026.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9563 14.08.2013  บ.ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.สายทล.7 จ.ชลบุรีงวด3 202,136.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9562 14.08.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ถ.สายทล.7 จ.ชลบุรีงวด3 202,136.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9561 14.08.2013  บจก.เอพซิลอน  ถ.สายทล.7 จ.ชลบุรีงวด3 404,272.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9560 14.08.2013  บ.เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  สพ.ข้ามทางรถไฟ ปข.1014 372,870.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |