การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
10160 14.01.2014  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ถ.สาย ง กระทุ่มแบน 112/2555 663,390.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10159 14.01.2014  กิจการร่วมค้า ซี พี  ถ.สาย จ3 ตอนที่ 4 218/2555 33,099,823.79 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10158 14.01.2014  บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง  ระบบจัดเก็บข้อมูล 173/2556 10,500,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10157 14.01.2014  บริษัท อีเอสอาร์ไอ ( ประเทศไทย ) จำกัด  โครงการปรับแผนที่ฐาน 136/2556 2,812,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10156 14.01.2014  บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บำรุงระบบประชุมทางไกล ง.10 495,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10155 14.01.2014  บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง ( 2524 ) จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ ระยะ 2 201/2555 11,713,824.81 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10154 14.01.2014  บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด  สะพานข้ามคลองระบายน้ำ 144/2556 6,444,313.87 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10153 07.01.2014  หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง  ถ.สายแยก ทล.108 150/2555 4,573,643.89 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10152 10.01.2014  หจก.นครนายกการโยธา  ถ.สาย นย.3006 57/2556 27,440,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10151 10.01.2014  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  พัฒนาระบบสนง.อัตโนมัติ 97/2556 1,170,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10150 09.01.2014  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปรับโครงสร้างซ่อมบำรุง124/2556 598,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10149 08.01.2014  บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด  ถ.สาย ก.ผังเมืองอยุธยา155/2554 40,516,878.90 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10148 07.01.2014  หจก.นายโค้งก่อสร้าง  สะพานข้ามแควโสมง 105/2556 4,383,343.91 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10147 07.01.2014  บริษัท อาร์.เอ.คอน จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำปิง 171/2556 5,306,106.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10146 07.01.2014  บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด  บำรุงคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ง.9 901,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10145 07.01.2014  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  สารสนเทศภูมิศาสตร์ ง.8 1,350,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10144 07.01.2014  บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด  ถ.สาย อย.3008 จ.อยุธยา 28,931,189.67 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10143 06.01.2014  หจก.สามเพชร  สะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.ตาก 12,545,411.23 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10142 06.01.2014  หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อุตรดิตถ์ 9,362,271.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10141 03.01.2014  หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป  ถ.สาย ทล.118 จ.เชียงราย 15,292,834.92 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10140 03.01.2014  หจก.อึ้งทงกี่  ถ.สาย นฐ.3039 จ.นครปฐม 25,783,430.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10139 03.01.2014  กิจการร่วมค้า ITD-SMCC Joint Venture  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา งวด19 33,303,291.81 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10138 27.12.2013  บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด  ถ.สาย ก.ป่าตอง - กะรน 6,509,670.67 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10137 24.12.2013  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ตอนที่1 ระยะที่ 2 290,080.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10136 24.12.2013  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ตอนที่1 ระยะที่ 2 301,920.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10135 27.12.2013  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามรถไฟ สาย ค3 15,536,919.82 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10134 27.12.2013  บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น  ถ.เลี่ยงเมือง บ.ทุ่งเสี้ยว 64,842,258.14 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10133 23.12.2013  บ.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ปรับปรุงแนวอุทกภัย งวด 14 796,338.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10132 26.12.2013  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ถ.สายน้ำตกเอราวัณ 300,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10131 26.12.2013  บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.  ถ.สาย ปท.1021 จ.ปทุมธานี 65,519,934.03 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |