การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11795 02.03.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 150/2557 ง.6 589,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11794 02.03.2015  บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2558 34,125.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11793 02.03.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2558 385,875.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11792 02.03.2015  บริษัท เทสโก้ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2558 409,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11791 02.03.2015  บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2558 567,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11790 02.03.2015  บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายสส.4013 36/2558 18,871,944.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11789 02.03.2015  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ถ.แยกหนองกระเสริม 101/2556 233,177.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11788 02.03.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ถ.แยกหนองกระเสริม 101/2556 233,177.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11787 02.03.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ถ.แยกหนองกระเสริม 101/2556 466,355.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11786 02.03.2015  หจก.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง  ถ.สายก. ตอนที่ 2 73/2557 16,832,296.54 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11785 27.02.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2558 231,428.57 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11784 27.02.2015  บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 62,565.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11783 27.02.2015  บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 48,662.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11782 27.02.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 243,311.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11781 27.02.2015  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 340,635.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11780 26.02.2015  กิจการทิพากร-อึ้งทงกี่  ถ.เชื่อม ทล.1129 156/2554 41,130,005.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11779 26.02.2015  บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษก 125/2554 88,438,100.42 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11778 26.02.2015  บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษก 201/2555 12,462,497.34 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11777 26.02.2015  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ที่ปรึกษาโครงการ 46/2558 1,494,690.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11776 25.02.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 47/2558 ง.2 500,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11775 25.02.2015  บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด  ถ.สายง.ไสวประชาราษฎร์ 127/2557 14,745,303.90 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11774 25.02.2015  บริษัท สแปน จำกัด  ประกันผลงานส.105/2554 1,925,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11773 25.02.2015  กิจการร่วมค้า ทิพากร - บางแสน  สะพานข้ามทางรถไฟ 221/2555 29,292,810.73 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11772 25.02.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 41/2556 675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11771 25.02.2015  บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด  ถ.สายสฎ.4005 18/2558 20,920,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11770 25.02.2015  หจก.บุรีรัมย์พนาสิทธิ์  ถ.สายบร.3001 8/2558 8,310,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11769 25.02.2015  หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  ถ.สายขก.4064 10/2558 21,900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11768 24.02.2015  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 12/2557 320,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11767 24.02.2015  บริษัท เซเว่น แอสโซซิแอต คอนซัลแตนส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 12/2557 400,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11766 23.02.2015  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ค่าจ้างล่วงหน้า ส.11/2558 564,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 |