การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
12473 15.07.2015  บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด  ถ.สายกส.4073 113/2556 34,104,173.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12472 15.07.2015  บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ถ.สายนศ.3053 178/57 7,102,770.42 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12471 15.07.2015  บริษัท ทิพากร จำกัด  ถ.สายฉ.ผังเมืองรวมนครราชสีมา 17,849,097.96 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12470 14.07.2015  หจก.โชคชัยการโยธา  ถ.สายฉ.ผังเมืองรวมนครราชสีมา 29,668,337.44 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12469 14.07.2015  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 31/2558 ง.6 44,775.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12468 14.07.2015  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 31/2558 ง.6 850,725.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12467 14.07.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2558 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12465 14.07.2015  บริษัท พี.วี.เอส 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 180,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12464 14.07.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2558 540,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12463 14.07.2015  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2558 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12462 14.07.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2558 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12461 14.07.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 198/2558 562,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12460 14.07.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-4 450,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12459 13.07.2015  หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง  ถ.สายแยกทล.1150 81/2556 12,536,569.65 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12458 13.07.2015  หจก.นายโค้งก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำนครนายก 11,880,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12454 13.07.2015  หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา  สะพานข้ามคลองละงู 181/2557 8,110,168.78 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12453 13.07.2015  บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 125/2557 3,338,920.24 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12452 10.07.2015  หจก.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง  รั้วกั้นระบบระบายน้ำ 124/2558 2,360,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12450 10.07.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 150/2557 589,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12449 10.07.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 41/2558 617,120.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12448 10.07.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ถ.สายค ผังเมืองนครสวรรค์ 337,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12447 10.07.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 150/2557 589,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12444 10.07.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนวัลแท้นส์ จำกัด  ถ.สายแยกทล.3138 16/2558 231,428.57 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12438 09.07.2015  บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค  ทาสีแบร์ริเออร์ 181/2558 7,310,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12436 08.07.2015  บริษัท เซ้าท์ เอเชีย เน็ทเวอร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-4 ส.377/53 205,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12435 08.07.2015  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-4 ส.377/53 1,294,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12434 08.07.2015  บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2558 117,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12433 08.07.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2558 1,323,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12432 07.07.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 303,525.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12431 07.07.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 123,975.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |