การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11888 17.03.2015  หจก.รัตนานุพัชร  ถ.สายแยกทล.108 177/2557 32,297,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11887 17.03.2015  บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด  ถ.เลียบชายฝั่งทะเล 147/2557 5,061,566.87 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11886 17.03.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 189/2557 243,173.88 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11885 17.03.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 189/2557 567,405.72 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11884 17.03.2015  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  ที่ปรึกษาโครงการ 140/2557 871,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11883 16.03.2015  หจก.รัตนานุพัชร  สะพานข้ามแม่น้ำยวม 192/2557 5,788,647.23 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11882 16.03.2015  บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด  โครงการทับทิมสยาม 84/2556 31,727,907.52 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11881 16.03.2015  บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายจและฉ 87/2556 23,441,152.56 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11880 16.03.2015  หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา  ถ.สายคผังเมืองหาดใหญ่ 144/2557 16,053,536.20 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11879 16.03.2015  บริษัท สุขุมการโยธา จำกัด  ถ.สายแยกทล.227 160/2557 6,705,415.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11878 16.03.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2555 ง.27 290,080.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11877 16.03.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2555 ง.27 301,920.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11876 16.03.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 ง.6 123,975.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11875 16.03.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2557 ง.6 303,525.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11874 16.03.2015  หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ถ.สายแยกทล.1013 109/2556 8,806,338.69 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11873 16.03.2015  บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด  ถ.สายแยกทล.108 168/2557 4,998,033.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11872 16.03.2015  บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด  ถ.สายค.เลี่ยงเมือง 110/2556 28,452,341.68 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11871 16.03.2015  หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง  ถ.สายแยกทล.1150 81/2556 11,958,970.81 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11870 16.03.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 199/2557 506,286.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11869 16.03.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 199/2557 506,286.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11868 16.03.2015  บริษัท ทีม คอนสตัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 181,996.47 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11867 16.03.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 222,440.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11866 16.03.2015  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 140/2554 50,296.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11865 16.03.2015  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 140/2554 201,186.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11864 16.03.2015  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 140/2554 395,410.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11863 16.03.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 140/2554 359,037.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11862 16.03.2015  หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น  ถ.สายพบ.4021 66/2558 7,120,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11861 16.03.2015  บริษัท นพเกตุ (1993) จำกัด  ถ.สายฉช.3013 21/2558 2,800,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11860 13.03.2015  บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำมูล 117/2555 11,266,632.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11859 13.03.2015  บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 23,783,292.46 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 |