การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
15153 18.11.2016  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 21/2559 ง.2 476,280.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15152 18.11.2016  บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 21/2559 ง.2 317,520.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15151 18.11.2016  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 21/2559 ง.2 529,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15150 18.11.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2560 ง.1 2,422,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15149 18.11.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 79/2558 ง.17 135,450.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15148 18.11.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 79/2558 ง.17 179,550.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15147 18.11.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 79/2558 ง.16 135,450.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15146 18.11.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 79/2558 ง.16 179,550.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15145 18.11.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 79/2558 ง.15 135,450.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15144 18.11.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 79/2558 ง.15 179,550.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15143 17.11.2016  บริษัท ซีดาร์ อินเตอร์เฮ้าส์ จำกัด  ปรับปรุงพื้นที่ 135/59 ง.6-10 4,780,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15142 16.11.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง 215/2559 12,688,295.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15141 16.11.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง 214/2559 ง.1-6 11,903,981.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15140 15.11.2016  บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 229/2559 ง.2 843,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15139 15.11.2016  หจก.นายโค้งก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำนครนายก ง.4 12,635,074.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15138 15.11.2016  บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 18/2559 ง.5 180,508.73 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15137 15.11.2016  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 18/2559 ง.5 2,509,636.27 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15136 15.11.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 22/2559 ง.2 828,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15135 15.11.2016  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  สะพานข้ามลำเหมืองเจ้าฟ้า ง.2 8,820,604.58 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15134 14.11.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 77/2558 ง.17 161,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15133 14.11.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 77/2558 ง.16 161,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15132 14.11.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.17 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15131 14.11.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.17 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15130 14.11.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.16 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15129 14.11.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 ง.16 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15128 14.11.2016  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ถ.สายนย.2005 137/2558 ง.8 54,181,055.02 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15127 10.11.2016  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2559 ง.4 136,530.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15126 10.11.2016  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2559 ง.4 72,816.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15125 10.11.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2559 ง.4 63,714.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15124 10.11.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2559 ง.4 637,140.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 |