การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
15438 09.01.2017  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 25/2559 ง.6 158,136.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15437 09.01.2017  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 25/2559 ง.6 1,106,952.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15436 09.01.2017  บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด  สะพานข้ามคลองพังงา 179/2559 3,589,826.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15435 09.01.2017  บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ปรับปรุงกำแพงกันเสียง 34/2560 1,047,910.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15434 09.01.2017  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 53/2559 450,000.00 ตรวจสอบ -
15433 06.01.2017  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 132/2558 1,890,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15432 06.01.2017  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2560 315,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15431 06.01.2017  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2560 900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15430 06.01.2017  บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2560 540,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15429 06.01.2017  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2560 810,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15428 06.01.2017  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2560 1,590,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15427 06.01.2017  หจก.ทรัพย์ธาดา  ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง 187/2559 6,775,027.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15426 06.01.2017  บริษัท เฟิร์สเทค ดีไซน์ จำกัด  ติดตั้งระบบสังเกตุการณ์67/2560 1,264,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15425 05.01.2017  บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.86/2558 2,179,170.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15424 05.01.2017  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเมนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ส.86/2558 242,130.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15423 05.01.2017  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  อาคารจอดรถชั้นใต้ดิน 165/2559 2,151,051.11 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15422 05.01.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2560 975,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15421 05.01.2017  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2560 1,425,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15420 05.01.2017  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2560 750,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15419 05.01.2017  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 27/2560 4,500,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15418 05.01.2017  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 22/2560 864,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15417 05.01.2017  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 22/2560 518,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15416 05.01.2017  บริษัท แพลนโปร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 22/2560 345,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15415 05.01.2017  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 22/2560 1,152,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15414 05.01.2017  บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2560 450,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15413 05.01.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2560 450,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15412 05.01.2017  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 80/2558 ง.16 387,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15411 05.01.2017  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 80/2558 ง.15 387,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15410 05.01.2017  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 80/2558 ง.14 387,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
15409 05.01.2017  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 80/2558 ง.13 387,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |