การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
8819 16.01.2013  บ.เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จก.  สพ.เชื่อมเกาะลันตาน้อย 134,771.85 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8817 16.01.2013  บ.วิชชากร จก.  ที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม 2,602,422.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8816 16.01.2013  บ.ฤดีประยงค์ จก.  สพ.ข้ามแม่น้ำน่าน 11,941,973.64 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8815 16.01.2013  สถาบันการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเมินผลความเชื่อมั่นของประชาชน 525,000.00 ตรวจสอบ -
8814 16.01.2013  บ.โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จก.  ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบริเออร์ 9,778,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8813 14.01.2013  หจก.นายโค้งก่อสร้าง  สพ.ข้ามแควหนุมานจ.ปราจีนบุรี 8,091,687.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8812 11.01.2013  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปป.กายภาพทางหลวงท้องถิ่น 2,000,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8811 11.01.2013  บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ถนนสายเลี่ยงเมืองบ.ทุ่งเสี้ยวงวด17 359,037.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8809 11.01.2013  สถาบันการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปรึกษาพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8808 11.01.2013  สถาบันการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม 1,152,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8807 10.01.2013  หจก.นวรรณ  สพ.ข้ามคลองอีเลิศ 4,748,176.56 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8806 10.01.2013  บ.เอกชัยอุบล (2523) จก.  สพ.ข้ามลำน้ำก่ำจ.นครพนม 6,266,190.59 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8805 09.01.2013  บ.บีทามส์ โซลูชั่น จก.  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ง.8 1,179,990.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8804 09.01.2013  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ด้านสารสนเทศประจำกรม 380,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8803 08.01.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ถ.เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก 171,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8802 08.01.2013  บ.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จก.  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 3,675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8801 07.01.2013  บ.กรุงธนเอนยิเนียร์ จก.  ถนนสาย นฐ.3054จ.นครปฐม 10,329,099.36 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8800 07.01.2013  บ.ประยูรวิศว์ จก.  ถนนสาย ก จ.อยุธยา 27,354,822.32 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8799 07.01.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ขยายถนนราชพฤกษ์งวด1 290,080.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8798 07.01.2013  บ.เอพซิลอน จก.  ขยายถนนราชพฤกษ์งวด1 301,920.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8797 04.01.2013  หจก.ประชาพัฒน์  ถ.สาย กส.4035 จ.กาฬสินธุ์ 14,491,398.51 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8796 04.01.2013  บ.พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จก.  เงินประกันผลงาน ง.1-8 258,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8795 04.01.2013  บ.วิชชากร จก.  เงินประกันผลงาน ง.1-8 541,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8794 04.01.2013  บ.ไทย เอ็มเอ็ม จก.  ทางรถไฟปี 2555 กลุ่ม 4 22,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8793 04.01.2013  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ทางรถไฟปี 2555 กลุ่ม 4 337,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8792 04.01.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ส.เกาะลันตาน้อย-ใหญ่ ง.11 88,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8791 04.01.2013  บ.เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จก.  ส.เกาะลันตาน้อย-ใหญ่ ง.11 352,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8790 04.01.2013  กิจการร่วมค้า ITD-SMCC Joint Venture  สพ.ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 25,599,571.06 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8789 04.01.2013  บ.เอพซิลอน จก.  แก้ไขปัญหาอุทกภัยกลุ่ม 4 2,643,174.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8788 04.01.2013  บ.บุญชัยพาณิชย์(1979)จก.  ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ตะวันตก 6,040,745.90 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |