การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
10003 12.11.2013  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ถนนสายเลี่ยงเมือง 201,186.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10002 12.11.2013  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  ถนนสายเลี่ยงเมือง 395,410.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10001 12.11.2013  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ถนนสายเลี่ยงเมือง 359,037.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10000 11.11.2013  บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง ( 2524 ) จำกัด  ขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 13,174,885.34 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9999 11.11.2013  กิจการร่วมค้า ITD-SMCC Joint Venture  สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา 24,707,792.76 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9998 11.11.2013  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 374,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9997 08.11.2013  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงข่ายการขนส่งสินค้ารถบรรทุก 598,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9996 08.11.2013  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  โครงการประสิทธิภาพงานบำรุง 900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9995 07.11.2013  บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด  ถนนเลียบทางรถไฟ 10,362,205.99 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9994 07.11.2013  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงยุทธกาฬสินธุ์  สะพานข้ามลำน้ำชี 2,022,759.67 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9993 07.11.2013  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำวัง 493,233.33 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9992 07.11.2013  บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด  สะพานข้ามห้วยบางทราย 88,268.91 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9991 07.11.2013  บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด  สะพานข้ามลำน้ำก่ำ 8,059.99 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9990 06.11.2013  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนานุพัชร  ศูนย์บริการวิชาการ (วาวี) 9,766,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9989 06.11.2013  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง  ถนนเลียบคลอง13 ( ตะวันตก) 37,080,727.18 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9988 05.11.2013  บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด ( มหาชน )  ก่อสร้างถนนสาย ก. 9,756,811.42 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9987 05.11.2013  บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด  ถ.เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก 12,826,265.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9986 05.11.2013  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร  ถเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันตก 33,846,728.99 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9985 05.11.2013  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา งวด15 308,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9984 05.11.2013  บริษัท วิชชากร จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา งวด15 463,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9983 05.11.2013  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา งวด15 976,117.65 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9982 05.11.2013  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา งวด16 308,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9981 05.11.2013  บริษัท วิชชากร จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา งวด16 463,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9980 05.11.2013  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา งวด16 2,317,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9979 05.11.2013  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ง.17 308,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9977 05.11.2013  บริษัท วิชชากร จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ง.17 463,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9976 05.11.2013  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ง.17 2,317,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9975 05.11.2013  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  สะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย 72,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9974 05.11.2013  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  สะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย 291,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9973 05.11.2013  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอนันต์ตะพานหิน  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน 63,650.31 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |