การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
8376 14.09.2012  บ.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.  เครื่องแม่ข่าย server งวด 5 498,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8375 14.09.2012  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาด่านชั่งน้ำหนัก 1,171,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8374 14.09.2012  บ.เวิลด์ บริดจ์ เทคโนโลยี จก.  สพ.ภูมิพล 1 และ 2 9,878,970.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8373 14.09.2012  บ.สิทธิชัย เอนจิเนียริ่ง จก.  อาคารสำนักงาน 9 ชั้น 10,234,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8372 14.09.2012  หจก.ภูริธนา  ถ.สาย พจ 4011จ.พิจิตร 27,980,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8371 13.09.2012  บ.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.  ซ่อมแซมบำรุงคอมพิวเตอร์ 499,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8370 13.09.2012  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด12 50,296.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8369 13.09.2012  บ.วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด12 201,186.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8368 13.09.2012  บ.เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด12 395,410.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8367 13.09.2012  บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด12 359,037.00 อนุมัติ วางฎีกา
8366 13.09.2012  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด13 50,296.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8365 13.09.2012  บ.วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด13 201,186.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8364 13.09.2012  บ.เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด13 395,410.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8363 13.09.2012  บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.เลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยวงวด13 359,037.00 อนุมัติ วางฎีกา
8362 13.09.2012  บ.ชุมพรแอสฟัลท์จก.  ถ.เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก 13,500,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8361 13.09.2012  บ.เอ็นทิค จก.  ถ.แยกทล.4 อ่าวลึก จ.กระบี่ 192,600.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8360 13.09.2012  บ.วิชชากร จก.  ถ.แยกทล.4 อ่าวลึก จ.กระบี่ 1,733,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8359 13.09.2012  บ.ไทย เอ็มเอ็ม จก.  ทางรถไฟปี 2555 กลุ่ม 4 90,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8358 13.09.2012  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ทางรถไฟปี 2555 กลุ่ม 4 1,350,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8357 13.09.2012  บ.อริยสิน จก.  ปป.บริเวณคอขวด 9,395,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8355 12.09.2012  บ.บัญชากิจ จก.  ถ.สายเข้าวัดทิพย์สุคนธาราม 7,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8354 12.09.2012  หจก.นายโค้งก่อสร้าง  สพ.ข้ามแควหนุมานปราจีนบุรี 3,638,748.54 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8353 12.09.2012  บ.ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จก.  สพ.ข้ามทางรถไฟถ.สายปข.4020 17,170,948.20 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8352 12.09.2012  หจก.แพร่วิศวกรรม  สพ.ข้ามแม่น้ำน่าน 7,830,345.77 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8351 12.09.2012  หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง  สพ.ข้ามแม่น้ำยวม 48,515.04 อนุมัติ วางฎีกา
8350 12.09.2012  หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง  สพ.ข้ามแม่น้ำยวม ง.2(เหลือ)ง.3 3,805,111.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8349 11.09.2012  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สารสนเทศประจำกรม งวด 5 380,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8348 11.09.2012  บ.สตรีม ไอ ที คอนซัลติ้ง จก.  ระบบเก็บข้อมูลจราจร งวด 5,6 2,941,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8347 11.09.2012  บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก.  ถ.เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก 100,224.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
8346 11.09.2012  บ.วิชชากร จก.  ถ.เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก 212,976.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |