การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
14261 01.07.2016  บริษัท จตุรมาศ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ 14,177,843.83 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14260 30.06.2016  หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง  สะพานข้ามลำห้วยทราย 129/2559 11,865,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14259 30.06.2016  บริษัท ยูรีเทค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  แก้ไขปัญหาการทรุดตัว 82/2559 5,480,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14258 30.06.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 ง.12 307,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14257 30.06.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2558 ง.12 368,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14256 29.06.2016  บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด  ถ.สายจ.ผังเมืองชุมพร 180/2558 15,213,751.18 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14255 29.06.2016  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 157/2559 ง.2 625,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14254 28.06.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 72/2559 1,128,125.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14253 28.06.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2559 3,712,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14252 28.06.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2559 1,647,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14251 28.06.2016  บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด  ถ.สายก.ตอนที่2 126/2558 34,373,142.94 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14250 28.06.2016  บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2559 58,320.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14249 28.06.2016  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2559 136,080.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14248 28.06.2016  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ถ.สายนย.2005 137/2558 10,376,180.29 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14247 28.06.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง 214/2559 2,100,702.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14246 28.06.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง 215/2559 3,239,205.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14245 17.06.2016  หจก.โชคชัยการโยธา  ถ.สายฉ.ผังเมืองนครราชสีมา 67,981,642.94 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14244 28.06.2016  หจก.นภาก่อสร้าง  ทางลดระดับถ.สุขุมวิท พัทยากลาง 62,567,103.27 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14243 28.06.2016  บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด  ถ.สายแยกทล.41 164/2557 13,582,970.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14242 28.06.2016  หจก.รัตนานุพัชร  สะพานข้ามแม่น้ำยวม 192/2557 3,934,014.11 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14241 28.06.2016  หจก.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง  ถ.สายก.ตอนที่2 73/2557 18,733,373.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14240 28.06.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายนฐ.3004 185/2557 8,940,153.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14239 28.06.2016  บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด  ถ.สายแยกทล.108 168/2557 18,443,070.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14238 27.06.2016  หจก.อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง  ถ.สายทางเข้าน้ำตกบกกราย 10,129,906.74 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14237 27.06.2016  หจก.รัตนานุพัชร  ถ.สายแยกทล.108 177/2557 13,207,347.02 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14236 27.06.2016  หจก.ประชาพัฒน์  ถ.สายแยกกส.3011 139/2558 552,029.42 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14235 24.06.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 47/2559 1,900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14234 24.06.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 139/2559 1,275,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14233 24.06.2016  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 156/2559 ง.4 760,500.00 อนุมัติ วางฎีกา
14232 21.06.2016  บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 13,791,239.20 อนุมัติ วางฎีกา

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 |