การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
12999 15.10.2015  บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 86,629.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12998 15.10.2015  บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนวัลแตนท์ส จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 67,378.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12997 15.10.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 336,892.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12996 15.10.2015  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 471,649.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12995 15.10.2015  หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  สะพานข้ามลำน้ำพอง 110/2557 7,589,095.66 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12994 15.10.2015  บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง ( 1979 ) จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง 233/2558 4,326,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12993 15.10.2015  บริษัท รัชรส จำกัด  ระบบระบายน้ำ 154/2558 1,536,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12992 15.10.2015  บริษัท รัชรส จำกัด  ระบบระบายน้ำ 156/2558 1,280,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12991 15.10.2015  บริษัท รัชรส จำกัด  เชิงลาดข้างสะพาน 155/2558 3,840,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12990 15.10.2015  บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด  พัฒนาระบบบริหาร 237/2558 10,863,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12989 15.10.2015  บริษัท ไทย เอ็ม เอ็ม จำกัด  ปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง 208/2558 1,323,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12988 15.10.2015  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง 207/2558 1,323,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12987 15.10.2015  บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด  ถ.สายง.ไสวประชาราษฎร์ 127/2557 204,941.74 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12986 15.10.2015  บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด  ถ.สายฉและค 183/2558 11,227.22 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12985 14.10.2015  หจก.โชคชัยการโยธา  ถ.สายฉ.ผังเมืองนครราชสีมา 4,919,408.47 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12984 14.10.2015  บริษัท ซิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายฉ.ผังเมืองนครราชสีมา 1,929,045.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12983 14.10.2015  บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด  ถ.สายง1ง2ง3และง5 131/2558 14,900,508.34 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12982 13.10.2015  หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำสงคราม 108/2556 5,292,571.01 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12981 13.10.2015  บริษัท บีซีดีซี จำกัด  ถ.สายจ.ผังเมืองชุมพร 180/2558 1,723,450.64 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12980 13.10.2015  หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา  ถ.สายคจ.หาดใหญ่ 144/2557 1,156,348.11 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12979 13.10.2015  หจก.นภาก่อสร้าง  ทางลดระดับสุขุมวิท พัทยากลาง 10,241,041.53 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12978 13.10.2015  หจก.ธนะวงศ์ กรุ๊ป  ถ.สายแยกทล.118 138/2558 114,435.54 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12977 13.10.2015  บริษัท เอสซีจี 1995 จำกัด  ถ.สายก.ผังเมืองสุราษฎร์ธานี 2,182,073.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12976 13.10.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 227/2558 600,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12975 13.10.2015  บริษัท ทีม เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 183/2557 94,770.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12974 13.10.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 183/2557 369,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12973 13.10.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 183/2557 356,580.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12972 13.10.2015  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  ถ.ยกระดับสายคลองเกาะผี 13,237,570.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12971 13.10.2015  หจก.สามเพชร  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 135/2557 5,361,944.48 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12970 12.10.2015  บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด  ถ.สายง.ผังเมืองชัยภูมิ 86/2556 18,990,728.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |