การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
10418 09.04.2014  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 9/2557 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10417 09.04.2014  บริษัท แสงชัยโชค จำกัด  ถ.สายนฐ.4006 210/2555 57,849,416.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10416 09.04.2014  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายนบ.1011 124/2554 11,030,561.61 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10415 09.04.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีสารสนเทศ 26/2557 868,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10414 08.04.2014  หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง  ถ.สายแยกทล.108 150/2555 8,477,658.83 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10413 08.04.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ค่าควบคุมงาน 190/2555 417,064.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10412 08.04.2014  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2557 432,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10411 08.04.2014  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2557 540,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10410 08.04.2014  บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์  เงินประกันผลงาน 8/2556 20,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10409 08.04.2014  บริษัท สแปน จำกัด  เงินประกันผลงาน 8/2556 580,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10408 08.04.2014  บริษัท พลพรรธน จำกัด  ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ 190/2555 21,316,687.32 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10407 08.04.2014  บริษัท เอ็นทิค จำกัด  เงินประกันผลงาน 15/2556 45,000.00 ตรวจสอบ -
10406 08.04.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  เงินประกันผลงาน 15/2556 585,000.00 ตรวจสอบ -
10405 08.04.2014  บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2557 130,950.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10404 08.04.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2557 1,759,050.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10403 08.04.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 11/2556 300,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10402 08.04.2014  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 11/2556 300,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10401 08.04.2014  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  โครงข่ายสะพาน กลุ่ม 1 ส.11/57 972,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
10400 08.04.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีสารสนเทศ 26/2557 1,930,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10399 08.04.2014  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายปท.1021 203/2555 40,090,059.02 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10398 08.04.2014  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-14 14/2556 200,005.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10397 08.04.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  เงินประกันผลงาน ง.1-10 14/2556 643,078.78 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10396 08.04.2014  หจก.นายโค้งก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำนครนายก139/2556 13,830,902.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10395 08.04.2014  บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามคลองหลวง 122/2555 8,648,043.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10394 08.04.2014  บริษัท มงคลลาภก่อสร้าง จำกัด  สะพานข้ามคลองชะอวด 187/2556 3,762,433.44 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10393 04.04.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  เบิกล่วงหน้า 37/2557 7,000,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10392 04.04.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ระบบบริหารงานวิศวกรรม 23/2557 412,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10391 04.04.2014  หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง  สพานข้ามแม่น้ำน่าน 185/2556 9,999,228.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10390 03.04.2014  หจก.ฉัตรชัยการโยธา  ถ.สายบ้านใต้ท้องนายปาน 82/2556 20,245,224.66 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10389 03.04.2014  หจก.อึ้งทงกี่  ถ.สายนฐ.3049 207/2555 47,513,688.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |