ข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท
 
 
 
   
   
   
 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ กรมทางหลวงชนบท

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 08.49 น. กรมทางหลวงชนบท จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบทประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 
 
ลิงค์ภายในกรม