การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ สัญญาที่ ผู้รับจ้าง รายการ จำนวนเงิน
(ค่า K)
ดำเนินการ จำนวนเงินที่
อนุมัติ
การเบิกจ่าย
3654 08.08.2011  สทช.6/004/54  หจก.อึ้งแซเฮง  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.23 - บ.โนนสีดา จ.ร้อยเอ็ด 74,113.00 อนุมัติ 74,113.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3653 04.08.2011  31/2554  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทศิริกุล บริการ  เสริมผิวลาดยาง AC สายนค.3015แยก ทล.211-บ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 25,693.00 อนุมัติ 25,693.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3652 04.08.2011  12/2554  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทศิริกุล บริการ  เสริมผิวลาดยาง AC สาย นค.3012แยกทล.212-บ.ภูเสด็จ จ.หนองคาย 66,148.00 อนุมัติ 66,148.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3651 01.08.2011  250/2553  บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะนาว จ.สุพรรณบุรี 241,570.00 อนุมัติ 241,570.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3650 26.07.2011  102/2551  บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุนัขหอน จ.สมุทรสาคร 497,709.00 อนุมัติ 497,709.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3649 05.08.2011  0706อย/13/54  บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด  ซ่อมสร้าง สาย อย 3005 แยกทล.329-บ.ดาบ อ.บ้านดาบ จ.อยุธยา 10,209.00 อนุมัติ 10,209.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3648 01.07.2011  260 / 2553  บริษัท กรุงเทพคอนกรีต(1989) จำกัด  ถนนเลียบทะเลระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงบ.เกาะแมว จ.จันทบุรี 509,883.00 อนุมัติ 509,883.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3647 01.07.2011  158 / 2553  บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด  ถนนเลียบทะเลระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงบ.เขาช่องโกรน จ.จันทบุรี 396,984.00 อนุมัติ 396,984.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3646 08.07.2011  278 / 2552  บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง(1964) จำกัด  ถนนสายแยกทล. 4145-แยกทล.4135 อ.สะเดา,คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 4,864,810.00 อนุมัติ 4,864,810.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3645 01.08.2011  สทชที่9/006/  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรขจร  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย บ.บึงกระจับ-บ.เตาถ่าน จ.เพชรบูรณ์ 59,458.00 อนุมัติ 59,458.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3644 01.08.2011  10/2554  บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4-บ.ในหงบ จ.พังงา 15,277.00 อนุมัติ 15,277.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3643 01.08.2011  ทชจ.พย/12/  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาธนะวงศ์คอนสตรัคชั่น  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1093-บ.แกใหม่ จ.พะเยา 35,088.00 อนุมัติ 35,088.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3642 26.07.2011  48/2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรปรีชาก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.42-บ.บาซาเอ จ.ปัตตานี 165,760.00 อนุมัติ 165,760.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3641 26.07.2011  สทช.ที่9/005  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรขจร  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC แยกทล.2275-บ.โคกสำราญ จ.เพชรบูรณ์ 34,916.00 อนุมัติ 34,916.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3640 27.07.2011  สทช.ที่3/01/  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3245-บ.คลองโอ่ง จ.ชลบุรี 51,809.00 อนุมัติ 51,809.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3639 12.07.2011  0706/07/2554  บริษัท ดอนเมืองการช่าง จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง อย 3012 แยกทล.329-บ.กลาง จ.พระนครศรีอยุธยา 101,322.00 อนุมัติ 101,322.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3638 19.07.2011  33 / 2554  บริษัท ปทุมโคลด์รีไซเคิ้ล จำกัด  บำรุงทางสายหลัก ปท.3004 แยกทล.305-บ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 177,849.00 อนุมัติ 177,849.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3637 04.07.2011  197 / 2553  บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด  บำรุงทางสายหลัก สาย อบ.4005 บ.ปากห้วยวังนอง จ.อุบลราชธานี 124,593.00 อนุมัติ 124,593.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3636 22.06.2011  310 / 2553  บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด  ก่อสร้างถนนสาย ค3 ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 142,812.00 อนุมัติ 142,812.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3635 22.06.2011  297 / 2548  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา  ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเบตง จังหวัดยะลา 2,877,946.00 อนุมัติ 2,877,946.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3634 21.07.2011  169/2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสว่างเกษตร  ก่อสร้างสะพานข้ามลำพลับพลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 243,007.00 อนุมัติ 243,007.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3633 19.07.2011  อต/13/2554  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมกิจการโยธา  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1045-บ.ห้วยปลาดุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 66,512.00 อนุมัติ 66,512.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3632 12.07.2011  29/2554  หจก.ธรรมกิจการโยธา  โครงการเสริมผิวลาดยาง AC สาย กพ.3017 แยก ทล.115 จ.กำแพงเพชร 64,161.00 อนุมัติ 64,164.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3631 05.07.2011  54/2554  บ.ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง จก.  โครงการจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ถนนสาย อบ.3007 จ.อุบลราชธานี 44,554.00 อนุมัติ 44,554.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3630 11.07.2011  41/2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา  ก่อสร้างถ.สาย ยล3004 แยกทล.410-บ.ปิยะมิตร อ.เบตง จ.ยะลา 193,341.00 อนุมัติ 193,341.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3629 12.07.2011  145/2553  บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามคลองประชาชมชื่น จ.สมุทรสงคราม 165,266.00 อนุมัติ 165,266.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3628 12.07.2011  สทช14/3/2554  บริษัท พลพรรธน จำกัด  ก่อสร้างถนนสายแยกทล.3472-บ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 1,474.00 อนุมัติ 1,474.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3627 09.06.2011  279 / 2552  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1,789,143.00 อนุมัติ 1,789,143.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3626 10.06.2011  130 / 2549  บริษัท ทิพากร จำกัด  ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามอ่างเก็บน้ำลำน้ำปาว จ.กาฬสินธุ์ 2,787,867.00 อนุมัติ 2,787,867.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3625 09.06.2011  302 / 2552  บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด  ก่อสร้างถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,680,174.00 อนุมัติ 1,680,174.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

    หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |