ตุลาคม 2020
อา
พฤ
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

msn live traffic
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555


 

..........................................................................................................................................................................................

 

      

 
รายงานและกำหนดการ
- กำหนดการผู้บริหารระดับสูงรายวัน
 
- ประชุมผู้บริหารระดับสูง
 
 
   
กรมหลวงชนบท จัดโครงการบริจาคโลหิตต่อเนื่องประจำปี 2558
เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 กรมทางหลวงชนบท ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕8 และเป็นการ จัดโครงการบริจาคโลหิตต่อเนื่อง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ กรมทางหลวงชนบท .
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลางร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดี (นายมานพ สุสิงห์) วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ได้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท คือ นายนายมานพ สุสิงห์ ซึ่งกำหนดเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานรองอธิบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 .
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดี (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค)
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ได้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท คือ นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ซึ่งกำหนดเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานรองอธิบดี เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรมทางหลวงชนบท วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กรมทางหลวงชนบท ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
กรมทางหลวงชนบท ได้จัดงานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะ โดยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่พร้อมพสกนิกรชาวไทย ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา19.29 น.
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557
ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ได้ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งจัด โดยกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ในการนี้ ทุกคนได้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางในพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดีของประเทศชาติต่อไป